Школяр UA

The Degrees of Comparison of Adjectives. Ступені порівняння прикметників

Утворення

Вищий та найвищий ступені порівняння прикметників утворюються за схемою:

Прикметник Вищий Найви­щий
Одно- чи двоскладовий, наприклад cheap cheaper (the) cheapest
У якому два чи біль­ше складів, наприклад expensive more expen­sive (the) most expensive

 

Запам’ятай!
Ці прикметники утворюють ступені порівняння не за загальною схемою:
good (гарний) better (the) best
bad (поганий) worse (the) worst
far (далекий) farther/ (the) farthest/
further furthest
Прикметники elder, eldest, утворені від old (старий), вживають для позначення членів однієї родини: my elder brother (мій старший брат). Порівняй: my older friend (мій старший товариш).

 

Правопис:

Кінцева основи прикметника випадає перед -er, -est: nice — nicer, nicest, large — larger, largest.
Кінцева -y основи прикметника випадає перед -er, -estпісля приголосної, наприклад, pretty — prettier, prettiest.
Кінцевий приголосний основи подвоюється перед -er, -est, якщо йому передує голосний: hot — hotter, hottest, big — bigger, biggest.

 

Односкладові та багатоскладові прикметники

Односкладові прикметники (small, nice) мають зазвичай закінчення -er, -est:
Your desk is smaller. (Твоя парта менша.)
I have a bigger ball. (У мене є більший м’яч.)
This is the warmest autumn. (Це найтепліша осінь.)
That is the nicest girl. (То найкраща дівчина.)
Перед прикметниками, які закінчуються на -ed, вживають more, most незалежно від кількості складів:
Our teacher was the most pleased at the results of the test. (Наш учитель був найбільше задоволений результатами тесту.)
Трискладові та довші прикметники утворюють ступені порівняння за допомогою more, most: The film was more interesting than the play. (Фільм був більш цікавим, ніж ви­става.)
The first lesson was the most interesting. (Перший урок був найцікавішим.)

Запам’ятай!
Деякі двоскладові прикметники можуть утворювати вищий та найвищий ступені порівняння двома способами.
Наприклад: clever (розумний) — cleverer, cleverest та more clever, most clever.
Ступені порівняння лише зі словами more, most утворюють такі прикметники:
— що закінчуються на -ful, -less: careful (уважний), useful (корисний), hopeless (безнадійний);
— що закінчуються на -ing, -ed, наприклад, boring (нудний), surprised (здивований);
— прикметники-винятки: afraid (наляка­ний), certain (впев­нений), correct (правильний), exact (точний), famous (відомий), foolish (дурний), normal (нормальний).

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку