Школяр UA

Adverbs of manner Прислівники способу дії

Цей тип прислівників показує, як відбувається дія, наприклад quickly, noisily тощо. Як правило, такі прислівники вживаються в кінці речення, але ті з них, які мають закінчення ly, інколи можуть вживатися всередині ре­чення:
We ran home quickly. (Ми побігли додому швидко.)
We quickly ran home. (Ми швидко побігли додому.)

Too, enough

Too вживається перед прикметником чи прислівником:
He is too old. (Він досить старий.)
You do it too quickly. (Ви робите це занадто швидко.)
Enough вживається після прикметника чи прислівника:
He is old enough. (Він досить старий.)
You do it quickly enough. (Ви робите це досить швидко.)
Too many, too much і enough вживаються перед іменником:
You’ve read too many books. (Ви прочитали дуже багато книжок.)
We spend too much time working. (Ми витрачаємо дуже багато часу на роботу.)
Have we got enough sugar? (Чи є в нас достатньо цукру?)
Enough вживається як зі злічуваними, так і з незлічуваними іменниками.

Якщо за змістом зрозуміло, про що йдеться, то іменник не вживається:
You should add a little salt. Not too much. (Вам слід додати трохи солі. Не дуже ба­гато.)

Запам’ятай!
Деякі конструкції з прислівниками too i enough:
It’s too dangerous to walk alone at night. (Дуже небезпечно гуляти одному вночі.)
We have too many interesting photos to look at. (У нас є дуже багато цікавих фотографій, які слід подивитися.)
He is strong enough to take part in the Olympic Games. (Він досить сильний для того, щоб брати участь в Олімпійських іграх.)
We brought enough books to prepare for the test. (Ми принесли достатньо книжок для того, щоб готуватися до контрольної.)

 

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку