Школяр UA

Degrees of Comparison of adverbs. Ступені порівняння прислівників

Вищий та найвищий ступені порівняння прислівників утворюються за такою схемою:

Одно- чи двоскладовий, наприклад, fast faster (the) fastest
У якому два чи біль­ше складів, наприклад, carefully more carefully (the) most carefully
Запам’ятай!
Ці прислівники утворюють ступені порівняння не за загальною схемою:
well (добре) better best
badly (погано) worse worst
far (далеко) farther/ farthest/
further furthest

Farther/further або farthest/furthest

Прислівник far має дві форми ступенів порівняння: farther/further та farthest/furthest.
Further вживається в абстрактному розумінні, а farther — у конкретному:
Who can jump the farthest/furthest? (Хто може стрибнути якнайдалі?)
Сlosed until further notice.(Зачинено до подальших розпоряджень.)
Farthest і furthest — синоніми:
The subject farthest/furthest removed from my comprehension. (Я не міг зрозуміти те, про що йшлося далі.

No longer чи any longer/any more

Прислівник no longer означає, що щось скінчилося і вживається всередині речення:
You can’t buy these sweets in our supermarket. They no longer sell them. (Ти не можеш купити ці цукерки в супермаркеті. Вони їх більше не продають.)
No longer є трохи формальним. У розмовній мові зазвичай вживають not … any longer та not … any more:
They do not sell these sweets any longer/any more. (Вони більше не продають ці цукерки.)
Any longer та any more вживають у кінці речення.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку