Школяр UA

Position of adverbs. Місце прислівників у реченні

Місце прислівника в реченні залежить від того, відноситься він до окремого члена речення, чи характерізує дію в цілому. Як правило, прислівники, що відносяться до окремих членів речення, стоять безпосередньо перед ними. Прислівники, що характеризують дію в цілому, можуть вживатись на початку речення (А), усередині (Б) та наприкінці (В).

 

а б в
Then the car
Тоді машина
slowly drove
повільно поїхала
away.

геть.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку