Школяр UA

Usage. Вживання

Неозначений артикль вживається тоді, коли про щось згадується вперше.
A man booked into a hotel in London. (Чо­ловік поселився в готелі в Лондоні.)
Це речення містить нову інформацію. Невідомо, що це за людина, у якому саме готелі вона зупинилася. Але у тому випадку, коли про те ж саме говорять ще раз, вживається означений артикль.
The man didn’t return to the hotel.Чо­ло­вік не повернувся до готелю.
Тепер відомо, що це та людина, про яку йшла мова. Таким чином, означений артикль вживається, коли йдеться про відомі речі:
In the office a phone was ringing. (В офісі задзвонив телефон.) (в офісі багато телефонів)
I was in bed when the phone rang. (Я був у ліж­ку, коли задзвонив телефон.) (телефон у будинку особи)
A/an + іменник вживається, коли не ві­домо, про кого саме чи про що йдеться. У тому випадку, коли відомо, що йдеться про щось єдине у своєму роді, вживають the.
The sun was going down. (Сонце заходило.)
The government is unpopular. (Уряд непопулярний.)
Означений артикль завжди вживається у таких словосполученнях: the country(side) сільська місце­вість,the Earth земля (планета), the environment навколишнє середовище, the moon місяць, the ozone layer озоновий шар, the Prime Minister прем’єр-міністр, the sea (side) море, (узбережжя), the sky небо, the sun сонце, the weather погода.
Крім того, означений артикль вживається зі словами cinemaкінотеатр, theatreтеатр, (news)paper(газета) папір.
Слід звернути увагу на те, що говорять: a/the police officer — поліцейський, але the police — поліція.
У реченнях, які описують що-небудь, вживається неозначений артикль:
It was a lovely day. (Був чудовий день.)
Неозначений артикль вживається при кла­сифікації чогось та перед назвами про­фе­сій:
The play was a comedy. (П’єса була комедією.)
My sister is a secretary. (Моя сестра — секретарка.)
Іменник з неозначеним артиклем має узагальнююче значення:
An orange contains vitamin C. (В апельсині є вітамін С.)
A butcher is someone who sells meat. (М’ясник — це той, хто продає м’ясо.)
Але в тому випадку, коли йдеться про загальні твердження щодо тварин, відкриттів та винаходів, вживається артикль the:
The tiger can swim. (Тигр уміє плавати.)
Who invented the camera? (Хто винайшов фотоапарат?)
Артикль the вживається з назвами музичних інструментів (the piano — піаніно, the violin — скрипка, the clarinet — кларнет), та не вживається перед назвами спорту (tennis — теніс).
Слід звернути увагу: слухати радіо — listen to the radio, але дивитися телевізор — watch television.
Як правило, фрази, що позначають час, вживаються без артикля. Він ставиться тільки у тому випадку, коли після слова, яке позначає час, стоїть словосполучення або речення:
We travelled a lot last year. (Ми багато подорожували минулого року.)
It was the year when I graduated from the university. (Це було того року, коли я закінчив університет.)

Запам’ятай!
Bed
Home
Sea
Town
Work
in bed — у ліжку, go to bed — ля­гати спати, відпочивати,
at home — удома, go home — йти додо­му, come home — приходити додому, leave home — йти з дому,
at sea — на морі, go to sea — йти в мо­ре (про моряків),
in town — у місті, go to town — йти до міста, leave town — поїхати з міста,
at work — на роботі, go to work — ходити на роботу, leave work — йти з роботи
sit on the bed — сидіти на ліжку, make the bеd — застилати ліжко,
in the house — у будинку, to the house — до будинку,
on the sea — на морі, at/to the sea­side — на/до морського курорту,
on/to the coast — на/до узбережжя,
the town centre — центр міста, the city — велике місто, the village — село,
the office — офіс, the factory — завод

Роки, пори року, місяці

I was born in 1986. (Я народився у 1986.)
We play football in summer. (Улітку ми граємо в футбол.)
I went to school in September. (Я пішов до школи у вересні.)
That was the year I was born. (Це сталося саме того року, коли я народився.)
It was the summer of 2001 when we moved to a new flat. (Саме влітку 2001 року ми переїхали до нової квартири.)

Спеціальні дати, свята

Easter is early this year. (Цього року Великдень буде ранньою весною.)
I started work here at the Easter in 2002. (Я почав працювати тут на Ве­ликдень у 2002 році.)

Дні тижня

 Let’s meet on Tuesday. (Давай зустрінемось у вівторок.)
The thunderstorm was on the Tuesday of last week. (Гроза була у вівторок, минулого тижня.)

День, вечір, ніч, частини доби

We sleep at night. (Уночі ми спимо.)
I like to travel by day/by night. (Мені подобається подорожувати вдень/вночі.)
I’ll be there before dark. (Я буду там до темноти.)
It gets warmer during the night. (Уночі теплішає.)
We came here in the morning. (Ми прийшли сюди вранці.)
I can hardly see in the dark. (Я ледве бачу в темряві.)

Їжа

We have breakfast at 9 o’clock. (Ми снідаємо о дев’ятій.)
We had a quick breakfast. (Ми поснідали швидко.)

Географічні назви

Континенти, країни, острови, штати та графства

Більшість таких назв вживається без артиклів: living in Africa (життя в Африці), to Rhode Island (на Род Айленд), from Kansas (з Канзасу).
Слова типу republic та kingdom вживаються з the: the United Kingdom (Об’єд­нане Королів­ство).
Зазначені географічні назви у множині також мають the: the USA (США), the Nether­lands (Го­лан­дія).

Регіони

Назви регіонів, які закінчуються назвою континенту чи країни, пишуться без артикля. Central Asia (Центральна Азія), Western Ukraine (Західна Україна).
Решта назв, як і фрази з of, завжди вживаються з the: the West (захід), the South of Ukraine (південь України).

Гори

Більшість назв гір вживається без артиклів: Everest (Еверест).
Назви горних масивів мають артикль the: theAlps (Альпи);the Rockies (Рокі).

Океани, моря, річки й канали

Якщо у назві озера є слово lake, артикль не вживається: Lake Michigan (озе­ро Мічіган).
Назви інших водних просторів вживаються з the: the Black Sea (Чорне море), the Atlantic (Ocean) (Атлантичний океан), the (River) Thames (Темза (річка)), the Suez Canal (Суець­кий канал).

Міста й села

Більшість таких назв вживається без артиклів: Lviv (Львів), London (Лондон), Harehills (Хеархілз).
Виняток: the Hague (Гаага).

Дороги, парки, майдани, мости

Більшість таких назв вживається без артиклів: Fifth Avenue (П’ята авеню), Central Park (Центральний парк), Berkeley Square (площа Берклі), Tower Bridge (Тауер­ський міст).
Виняток: the High Street (Хай стріт), the Avenue (Авеню),the Strand (Стренд),the Mall (Мол), the Golden Gate Bridge (міст Золоті ворота),the Severn (назва річки), Bridge (Міст через Северн).
Головні дороги та пронумеровані траси вживаються з артиклем the: the A5 (A5).

Аеропорти та вокзали, назви установ

Більшість таких назв вживається без ар­тик­лів: Orly (airport) (аеропорт Орлі); London Museum (Лондонський музей); Merton College (Мертон коледж).
Артикль ставиться у тому випадку, коли в на­зві є прийменник of або іменник чи прикметник: the University of Kyiv (Київський університет), the Science Museum (науковий музей), the White House (Білий дім).

Театри, кінозали, готелі, галереї

Більшість назв цих установ у присвійному відмінку вжи­вається без артикля: St Martin’s (Theatre) (театр (імені) свято­го Мартіна)
З ар­тиклем the,як правило, вживаются такі назви: the Globe (theatre) (театр «Глобус»), the Plaza (cinema) (кінотеатр «Плаза»).

Магазини та ресторани

Більшість назв у присвійному відмінку вживається без артиклів: shopping at Harrods’s (купувати в Харродз).
Назви зі словами body, studio тощо вживаються з означеним артиклем: the Body Shop (Боді магазин).
in bed — у ліжку, go to bed — ля­гати спати, відпочивати

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку