Школяр UA

Possessive Case Присвійний відмінок

Присвійний відмінок іменників використовується для відповіді на запитання чий? чия? чиє? чиї?.
Присвійний відмінок утворюється таким чином:

Іменник в однині ’s boy — boy’s Vicky — Vicky’s
Іменник у множині, який має закінчення -s s’ boys — boys’ tourists — tourists’
Іменник у множині, який не має закінчення -s ’s men — men’s children — children’s

Правила вимови

[s] — після глухих приголосних, крім [s], [6], [t];
[z] — після голосних і дзвінких приголосних, крім [z], [d-], [-];
[z] — після звуків [s], [z], [-], [t], [d], [6].
Якщо іменник в однині має закінчення -s, -ss, -x, на письмі для утворення присвійного відмінка додається апостроф або ’s. В обох випадках вимовляється [z]:
actress’ — actress’s.

Присвійний відмінок чи конструкція з “of”?

Існують випадки вживання як присвійного відмінка (the boy’s toy), так і словосполучення з прийменником of (the toy of the boy).
Як правило, присвійний відмінок вживають з іменниками, що позначають істоти (людей і тварин): grandfather’s house (дім мого діда).
Закінчення ’s може стосуватися словосполучення:
Ann and Kate’s room (кімната Кейт та Енн).
Прийменник of вживається:
— якщо йдеться про неістот:
The side of the house. (Сторона будинку.)
The result of the match. (Результат матчу.)
The day of the meeting. (День зустрічі.)
— у поширених словосполученнях:
The house of one of our teachers at school. (Будинок одного з наших шкільних вчителів.)
The address of those boys we met in Lviv. (Адреса тих хлопців, яких ми зустріли у Львові.)
При назві місць та установ використовується як присвійний відмінок, так і словосполучення з прийменником of:

London’s museums; the museums of London (музеї Лондона);
the company’s future; the future of the company (майбутнє компанії).

Присвійний відмінок вживають для визначення часу:
last week’s concert (концерт на минулому тижні);
yesterday’s news (учорашні новини).

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку