Школяр UA

Singular and Plural. Однина та множина

В англійській мові іменники поділяються на злічувані (countable nouns) та незлічувані (uncountable nouns).
CountableUncountable
a chair water
а question friendship
Злічувані іменники вживаються в однині (the singular) і множині (the plural). Незлічувані іменники множини не мають.

Правила правопису множини іменників

Більшість іменників мають у мно­жині закінчення -s. Закінчення -es додається, якщо:
— іменник в однині закінчується на -s, -ss, -sh, -ch, -ten, -x: a bus — buses, a lunch lunches, a bush — bushes, a box — boxes;
— іменник в однині закінчується на з по­перед­ньою приголосною; при цьому змінюється на -і: a story stories,a fly flies;
— іменник в однині закінчується на з по­перед­ньою приголосною: a hero heroes, a tomato toma­toes.
Винятки: a photo photos, a piano pianos, a solo — solos.

Окремі випадки утворення множини іменників

 У деяких іменниках, що в однині закінчу­ються на -f або -fe, у множині f змінюється на v з додаванням закінчення -(e)s; буквосполучення -ves вимовляється [vz]:
a leaf — leaves a wife — wives
a shelfshelves a wolf — wolves
a half halves a calf calves
a knife knives a life lives

У багатьох іменниках цього ж типу множина утворюється за загальним правилом: додаванням закінчення -s без зміни f на v:
a kerchief kerchiefs a safe — safes
a chief chiefs a roofroofs
Множина деяких іменників утворюється зміною кореневого голосного (без додавання закінчен­ня):
a woman women [‘women]
a manmen a footfeet
a tooth— teeth a goosegeese
a mousemice
Іменник child у множині має форму chil­d­ren.
Множина іменника ох утворюється за допомогою закінчення -en: oxen.
Іменники sheep, deer, swine, fishта назви деяких порід риб мають однако­ву форму в однині та множині.
He caught a lot of fish. (Він спіймав багато риби.)

Запам’ятай!
Форма fishes вживається, коли йдеться про різні види риб.

Деякі іменники латинського і грецького по­ходження зберігають форми множини, які вони мали в цих мовах: a phenomenonphenomena, a crisiscrises, a radius radii.
У складних іменниках форму множини при­ймає лише головний іменник: a daughter-in-law — daughters-in-law, a school-mate school-mates
Якщо ж складний іменник утворений від інших ча­стин мови, то закінчення множини додається в кінці слова:
forget-me-notforget-me-nots
merry-go-roundmerry-go-rounds
В англійській мові є іменники, що вживаються тільки в однині або тільки в множині. Наприклад, назви речовин, а також більша частина іменників, що виражають абстрактні поняття, вживаються тільки в однині: chalk, silver, peace, courage та ін.

Запам’ятай!
Деякі іменники, що в англійській мові вживаються тільки в однині, в ук­раїн­ській мові мають форми однини й множини або навіть тільки множини: advice — порада, по­ради; know­ledge — знання; information — інформація, відо­мості; news — новина, новини; progress — успіх, успіхи; mo-ney — гроші.
До іменників, які в англійській мові вживаються тільки в множині, належать, як і в українській мові, назви предметів, що складаються з двох рівних або подібних частин: tongs — обценьки, spectacles — окуляри, trousers — штани, scissors — ножиці та ін.
Тільки форму множини мають іменни­ки, українські відповідники яких можуть вживатися в однині та множині, а деякі тільки в однині: goods — товар, товари; clothes — одяг; contents — зміст; wages — зарплата тощо.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку