Школяр UA

Mathematical expressions Математичні вирази

+ plus плюс
– minus мінус
? times or помножити multiplied by
/ divided by поділити
= equals дорівнює
% percent процент
32 three squared три в квадраті
53 five cubed п’ять у кубі
610 six to the power шість у десятому of ten степені
7 + 6 = 13 seven plus six equals (або is) thirteen (сім плюс шість дорівнює тринадцяти)
5 ? 8 = 40 five times eight equals forty або five eights are forty або five multiplied by eight is forty (п’ять помножити на вісім дорівнює сорока)

Слід пам’ятати про те, що перед іменниками числівники не мають закінчення множини: two thousand of pupils, проте thousands of people. Слово per cent (процент) не має множини.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку