Школяр UA

Personal Pronouns. Особові займенники

Особові займенники в англійській мові мають два відмінки — називний та об’єктний.

I — я
You — ти
He — він
She — вона
It — воно (він, вона)
We — ми
You — ви
They — вони
Me — мене, мені
You — тебе, тобі
Him — його, йому
Her — її, їй
It — його, йому, її, їй
Us — нас, нам
You — вас, вам
Them — їх, їм
Вживання займенника it

 

Займенник it вживається для позначення речей, назв неістот, тварин і рослин, а також іменника baby (немовля), ситуації чи думки:
I’ve found a box. It was made of wood. (Я знайшов коробку. Вона була дерев’яною.)
It was very cold. (Було дуже холодно.)
Коли йдеться про невідому особу, також вживають it:

Did someone visit you? — It was Jane. (Хтось тебе відвідував? — Це була Джейн.)
It використовують тоді, коли говорять про час, відстань та погоду:
It’s five o’clock. (П’ята година.)
It was Saturday yesterday. (Учора була субота.)
It вживають у конструкціях як із неозначеною формою дієслова (to-infinitive), так і з під­рядним реченням, яке починається з that:
It is nice to meet you. (Радий з вами познайомитися.)
It is interesting to know foreign languages. (Знати іноземні мови — цікаво.)

Запам’ятай!
There використовують тоді, коли вперше згадують про щось, а it — коли говорять про деталі (уточнюють факти):
There was a picture on the wall. It was a portrait. (На стіні була картина. Це був портрет.)
There is a boy at the door. It is Nick. (Біля дверей стоїть хлопчик. Це Нік.)

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку