Школяр UA

Possessive Pronouns. Присвійні займенники

 

Зверни увагу!
Its — це присвійний займенник, який вживають перед іменником.
The dog got its food. (Собака отримав свою їжу.)
It’s — скорочена форма it is чи it has.
It’s time to go. (Час іти.)
Залежна форма Незалеж­на форма Українські відповідники
my
your
his
her
its
our
your
their
mine
yours
his
hers
its
ours
yours
theirs
мій, моя, моє, мої
твій, твоя, твоє, твої
його (чоловічий рід)
її
його (середній рід), її
наш, наша, наше, наші
ваш, ваша, ваше, ваші,
їхній, їхня, їхнє, їхні

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку