Школяр UA

Pronouns it, one, that (those). Займенники it, one, that (those)

Займенник it означає неістоту і перекладається займенником 3-ї особи відповідного роду.
I have read a book and found it very interesting. (Я читав книжку і знайшов її дуже ці­кавою.)
Займенник it замінює все попереднє висловлювання і перекладається займенником «це».
The temperature is rising slowly. It means that… (Температура повільно піднімається. Це означає, що...)
Займенник it може бути формальним підметом у таких реченнях, які відповідають в укра­їнській мові безособовим або односкладовим реченням:
It’s winter. (Зима.) It’s difficult to say… (Важко сказати...).

 

One може замінювати іменник, який вжива­ється раніше. У множині він має форму ones. Пере­кладається тим іменником, який він замінює, або опускається.
The method is a conventional one. (Цей метод є загальноприйнятим.)
Якщо після займенника one стоять­ озна­чаль­ний підрядний або означальний діє­при­кметниковий зворот, то one є замінником імен­ника.
The latter method differs radically from the one mentioned above. (Останній метод значно відрізняється від того (методу), який згадувався раніше.)
Займенник that (those) замінює іменник, який стоїть раніше, і перекладається тим іменником, який він заміщає, або опускається:
The most important task of a pupil is that of learning. (Найважливіше завдання учня — вчитися.)

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку