Школяр UA

Future Perfect. Майбутній завершений час

 

Запам’ятай!
Future Perfect часто використовується з обставинами часу з прийменниками by, by the time, until,before:
We will have written the test by the end of the lesson. (Ми напишемо контрольну роботу до кінця уроку.)
We’ll have read the book by the time our teacher comes. (Ми прочитаємо книжку до того, як прийде наша вчителька.)

Future Perfect утворюється шляхом додавання до will дієприкметника минулого часу основного дієслова. У Future Perfect дієслова не змінюються за особами та чис­лами:
I’ll have done my homework by the time my mother returns home. (Я зроблю домашню ро­боту до того часу, як додому повернеться мама.)

The film will have started before we get to the cinema. (Фільм почнеться до того, як ми доїдемо до кінотеатра.)
Наприклад:
Розповідне речення
I/you/he/she/it/we/they will have written.
Я напишу./Ти напишеш./Ви напишете./Він напише./Вона напише./Воно напише./Ми напишемо./Вони напишуть.
Заперечне речення
I/you/he/she/it/we/they will not (won’t) have written. (Я не напишу./Ти не напишеш./Ви не напишете./Він не напише./Вона не напише./Воно не напише./Ми не напишемо./Вони не напишуть.)
Питальне речення
Will I/you/he/she/it//we/they have writ­ten? (Я напишу?/Ти напишеш?/Ви напишете?/Він напише?/Вона напише?/Воно напише?/Ми напишемо?/Вони напишуть?)

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку