Школяр UA

Past Continuous Минулий тривалий час

Past Continuous утворюється за допомогою минулого часу дієслова to be (was/were) + основа дієслова із закінченням -ing:
He was reading. (Він читав.)
We were reading. (Ми читали.)
Наприклад:
Розповідне речення
I/he/she/it was playing. (Я грався./Він грався./Вона гралась./Воно гралось.)

You/we/they were playing. (Ти грався./Ви грались./Ми грались./Вони грались.)
Заперечне речення
I/he/she/it was not (wasn’t) playing. (Я не грався./Він не грався./Вона не гралась./Воно не гралось.)
You/we/they were not (weren’t) playing. (Ти не грався./Ви не грались./Ми не грались./Вони не грались.)
Питальне речення
Was I/he/she/it playing? (Я грався?/Він грався?/Вона гралась?/Воно гралось?)
Were you/we/they playing? (Ти грався?/Ви грались?/Ми грались?/Вони грались?)

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку