Школяр UA

Past Simple Минулий неозначений час

У часовій формі Past Simple дієслово має закінчення -ed:
I/you/he/she/it/we/they worked. (Я працював./Ти працював./Ви працювали./ Він працював./Вона працювала./Воно працю­вало./Ми працювали./Вони працю­вали.)
Деякідієслова утворюють форму минулого часу не за загальним правилом:
I took some books. (Я взяв кілька книжок.)
We went tothe park yesterday. (Ми ходили вчора в парк.)
Дієслова у Past Simple не змінюються за особами та чиcлами, за винятком дієслова to be (бути):
I/he/she/it was ill last week. (Я був хворий минулого тижня./Він був хворий минулого тижня./Вона була хвора минулого тижня./Воно було хворе минулого тижня.)
You/we/they were ill last week. (Ти був хворий минулого тижня./Ви були хворі минулого тижня./Ми були хворі минулого тижня./Вони були хворі минулого тижня.)
Для утворення питальних і заперечних речень використовується допоміжне дієслово did.

Наприклад:
Розповідне речення
I/you/he/she/it/we/they went. (Я ходив./Ти ходив./Ви ходили./Він ходив./Во­на ходила./Воно ходило./Ми ходили./Вони ходили.)
You/we/they were ill. (Ти був хворий./Ви були хворі./Ми були хворі./Вони були хворі.)
I/he/she/it was ill. (Я був хворий./Він був хворий./Вона була хвора./Воно було хворе.)
Заперечне речення

I/you/he/she/it/we/they did not (didn’t) go. (Я не ходив./Ти не ходив (ви не ходили)./Він не ходив./Вона не ходила./Воно не ходило./Ми не ходили./Вони не ходили.)
You/we/they were not (weren’t) ill. (Ти не був хворий./Ви не були хворі./Ми не були хворі./Вони не були хворі.)
I/he/she/it was not (wasn’t) ill. (Я не був хворий./Він не був хворий./Вона не була хвора./Воно не було хворе.)

Питальне речення
Did I/you/he/she/it/we/they go? (Я хо­­див?/Ти ходив?/Ви ходили?/Він ходив?/Вона ходила?/Воно ходило?/Ми ходили?/Вони ходили?)
Were you/we/theyill? (Ти був хворий/Ви були хворі?/Ми були хворі? Вони були хворі?)
Was I/he/she/it ill? (Я був хворий?/Він був хворий?/Вона була хвора?/Воно було хворе?)

Закінчення дієслів:

У минулому часі дієслова, як правило, закінчуються на -ed: look — looked, call — called.
Якщо дієслово має закінчення , до нього просто додають -d: hope — hoped, save — saved.
Коли дієслово закінчується на приголосний + у, тоді -у змінюється на -ied:
hurry — hurried, copy — copied.
Кінцева приголосна основи дієслова подвоюється, коли їй передує короткий наголошений голосний: beg — begged, plan — planned.

Правила вимови:

Закінчення -ed вимовляється як:
[t] — після глухих приголосних, крім -t: asked [?%:skt], liked [?lakt],
[d] — після дзвінких приголосних, крім -d, та після голосних: loved [?lovd], cried [?krad],
[d] — після -t, -d: wanted [?wanted], decided [de?saded].

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку