Школяр UA

Present Continuous Теперішній тривалий час

Present Continuous утворюється за допомогою дієслова to be + основа дієслова із закінченням -ing:
I amswimming now. (Я зараз пливу.)
He is speaking on the telephonenow. (Він зараз говорить по телефону.)
Наприклад:
Розповідне речення
I am (’m) looking. (Я дивлюся.)
You/we/they are (’re) looking.(Ти ди­виш­ся./Ви дивитесь./Ми дивимось./Вони дивлять­ся.)
He/she/it is (’s) looking. (Він/вона/воно дивиться.)
Заперечне речення
I am not (’m not) looking. (Я не див­люся.)
You/we/they are not (aren’t) looking. (Ти не дивишся./Ви не дивитесь./Ми не дивимось./Вони не дивляться.)
He/she/it is not (isn’t) looking. (Він/вона/воно не дивиться.)
Питальне речення

Am I looking? (Я дивлюся?)
Are you/we/they looking? (Ти дивишся?/Ви дивитесь?/Ми дивимось?/Вони див­ляться?)
Is he/she/it looking? (Він/вона/воно дивиться?)

Закінчення дієслів:

Кінцева основи дієслова випадає перед -ing: take — taking, drive — driving.
Проте дві -е залишаються перед закінченням -ing: see seeing, agree — agreeing.
Якщо основа дієслова закінчується на -іе, ці голоснізамінюються на -y:
die — dying, lie — lying.
Закінчення -у не змінюється:
hurry — hurrying.
Кінцева приголосна подвоюється на пи­сьмі, коли їй передує короткий наголошений го­­­лосний: win — winning, put — putting.
strong

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку