Школяр UA

Present Perfect. Теперішній завершений час

Present Perfect утворюється шляхом додавання до have/has дієприкметника минулого часу основного дієслова. Дієслово to have в Present Perfect вживається у формах have та has. Змістове дієслово не змінюється за особами та числами.
I have (I’ve) already written the letter. (Я вже написав листа.)
He has already written the letter. (Він вже написав листа.)
Наприклад:
Розповідне речення
I/you/we/they have written. (Я написав./Ти написав./Ви написали./Ми написали./Вони написали.
He/she/it has written. (Він написав./Вона написала./Воно напи­сало.)
Заперечне речення
I/you/we/they have not (haven’t) written. (Я не написав./Ти не написав./Ви не написали./Ми не написали./Вони не написали.)
He/she/it has not (hasn’t) written. (Він не на­писав./Вона не написала./Воно не напи­сало.)
Питальне речення
Have I/you/we/they written? (Я написав?/Ти написав?/Ви написали?/Ми написали?/Вони написали?)
Has he/she/it written? (Він написав?/Вона написала?/Воно написало?)

 

Запам’ятай!
Після It’s/This is the first/second time вживається Present Perfect.
Також цій часовій формі властиві такі обставини часу, як today та словосполучення зі словом this: this morning, this week, this year тощо.
Present Perfect вживається зі словами just, already, yet, for та since.
Just означає «щойно».
She has just received the letter. (Вона щой­но отримала листа.)
Already — «вже».
They have already sold the car. (Вони вже продали машину.)
Yet («вже, ще») вживається наприкінці питального та заперечного речень.
Has she gone yet? (Вона вже пішла?)
She has not gone yet. (Вона ще не пішла.)
For позначає період тривалості дії.
I have known him for three years. (Я знаю його протягом трьох років.)
Since вказує на початок дії.
We have lived in Kyiv since 1992. (Ми живемо в Києві з 1992 року.)

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку