Школяр UA

Present Simple Теперішній простий час

 У часовій формі Present Simple дієслово вживається без закінчень. Виняток становить третя особа однини, у якій до основи дієслова додається закінчення -s (-es):
He/she/it likes. (Він любить./Вона любить./ Воно любить.)
Дієслово to have у третій особі однини має форму has:
I/you/we/they have a doll. (У мене є лялька./У тебе є лялька./У вас є лялька./У нас є лялька./У них є лялька.)
He/she/it has a doll. (У нього/У неї/У нього є лялька.)
Наприклад:
Розповідне речення
I/you/we/they go. (Я ходжу. Ти ходиш./ Ви ходите./Ми ходимо./Вони ходять.)
He/she/it goes. (Він/вона/воно ходить.)
Заперечне речення
I/you/we/they do not (don’t) go.(Я не ходжу./Ти не хо­диш./Ви не ходите./Ми не ходимо./Вони не ходять.)
He/she/it does not (doesn’t) go. (Він/вона/воно не ходить.)
Питальне речення
Do I/you/we/they go?(Я ходжу?/Ти ходиш?/ Ви ходите?/Ми ходимо?/Вони ходять?)
Does he/she/it go?(Він/вона/воно ходить?)
Питальні та заперечні речення утворюються за допомогою допоміжного дієслова do/does (для третьої особи однини).
Дієслово to be (бути) змінюється в Present Simple за такими правилами:

Займенник to be
I
he, she, it
you, we, they
am
is
are

 

Наприклад:
Розповідне речення
I am happy. (Я щасливий.)
He/she/it is happy. (Він щасливий./Вона щаслива./Воно щасливе.)
You/we/they are happy.
Ти щасливий./Ви щасливі./Ми щасливі./Вони щасливі.
Заперечне речення
I am not (m not) happy. (Я не щасливий.)
He/she/it is not (isn’t) happy. (Він не щасливий./Вона не щаслива./Воно не щасливе.)
You/we/they are not (aren’t) happy. (Ти не щасливий./Ви не щасливі./Ми не щасливі./Вони не щасливі.)
Питальне речення
Am I happy? (Я щасливий?)
Is he/she/it happy? (Він щасливий?/Вона щаслива?/Воно щасливе?)
Are you/we/they happy? (Ти щасливий?/Ви щасливі?/Ми щасливі?/Вони щасливі?)

Закінчення дієслів:

У третій особі однини дієслово закінчується на -s:
he knows, it runs, she works, she helps
Коли основа дієслова закінчується -s, -ss, -sh, -tch, -x, -о, додається -es: pass — passes, wash — washes, catch — catches, mix — mixes, go — goes, do — does.
Якщо дієслово закінчується голосною після приголосної, на письмі вона змінюється на -іе: hurry — hurries, copy — copies.
Не змінюється тоді, коли вона стоїть після голосної: stay — stays, enjoy — enjoys.

Правила вимови:

Закінчення третьої особи однини в часовій формі Present Simple вимовляється як:
[s] — після глухих приголосних звуків, крім [s], [a], [t]: He works. [wo:ks]. She helps. [helps]
[z] — після голосних та дзвінких приголосних звуків, крім [z], [t], [d]: He reads. [ri:dz]. She sees. [si:z]. It runs. [ruz]
[:z] — після шиплячих і свистячих звуків [s], [z], [t], [a], [t], [d]:
He dresses. [?dresz]. She washes. [?w16z]. He catches. [?ketz]. It freezes. [?fri:z]

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку