Школяр UA

The Gerund Герундій

В англійській мові існує така частина мови, якої немає в українській. Це — герундій (The Gerund). Він має властивості іменника та дієслова.

Форми герундія
  Active Passive
Simple preparing being prepared
Perfect having prepared having been prepared

 

Simple Gerund Active та Passive оз­начає дію, яка відбувається одночасно з дією, вираженою у реченні дієсловом-присудком в теперішньому, минулому або майбутньому часі:

My friend dreamed of becoming a doctor. (Мій друг мріяв стати лікарем.)
Perfect Gerund Active та Passive означає дію, яка передує дії, вираженій у реченні діє­словом-присудком:
I remember having been congratulated by my friends. (Я пам’ятаю, як мене привітали мої друзі.)
Герундій разом з іменником чи присвійним займенником, які стоять перед ним та означають носія дії, утворюють герундіальний зворот, який передає самостійну думку: I remember my friends having congratulated methen. (Я пам’ятаю, що мої друзі привітали мене тоді.)
Конструкція to be worth + Gerund перекладається українською, як «варто щось зробити»: The book is/isn’t worth reading. (Книжку варто/не варто читати.)

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку