Школяр UA

The Participle Дієприкметник

Дієприкметник — це неособова форма діє­слова, яка має властивості дієслова, прикметника та прислівника. В англійській мові є два дієприкметники: Present Participle (Participle I) і Past Participle (Participle II).

Утворення

Present Participle (Participle I) утворюється шляхом додавання закінчення -ing до неозначеної форми дієслова.
Існують такі форми Participle I:

  Active Passive
Simple
Perfect
reading
having read
being read
having been read

 Past Participle (Participle II) утворюється шляхом додавання закінчення -ed до неозначеної форми дієслова (відповідає III формі діє­слова): worked, done, made тощо.
Наприклад:
Participle I
The rising sun was hidden in the clouds. (Сонце, що сходило, сховалось за хмарами.)

Who is that laughing girl? (Хто та дівчина, яка сміється?)
Participle II
The decorated fir-tree was very beautiful. (Прикрашена ялинка була дуже гарною.)
The closed book was on the table. (Закрита книжка була на столі.)

Написання

Кінцева основи дієслова випадає перед -ing: take — taking, drive — driving.
Проте, дві залишаються перед закінченням -ing: see seeing, agree — agreeing.
Якщо основа дієслова закінчується на -іе, ці голоснізамінюються на -y: die — dying, lie — lying.
Закінчення -у не змінюється: hurry hurrying.
Кінцева приголосна подвоюється на пи­сьмі, коли їй передує короткий наголошений голос­ний: win — winning, put — putting.
Іменник або займенник, які вживаються перед прикметником і разом з ним означають носія дії, утворюють окремий зворот. Він перекладається як підрядне або незалежне ре­чення:
We saw him coming. (Ми бачили, як він підходив.)
He was seen coming. (Бачили, як він підходив.)
There were ten books on the table, two of them being mine. (На столі було десять книжок, і дві з них — мої.)

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку