Школяр UA

Приклади розв`язування Задач

Для розв’язання задачі 1 необхідно знати:
• обмеженість ресурсів визначає необхідність альтернативного вибору їх використання як на рівні фірми, так і на рівні державної політики;
• альтернативна вартість вибору (вартість втрачених можливостей) — це вартість найкращої (після обраної) альтернативи, від якої необхідно відмовитися при даному виборі;
• крива виробничих можливостей (КВМ) — це безліч альтернатив поєднання виробництва двох товарів при повному використанні обмежених ресурсів;
• будь-яка точка на КВМ характеризує ефективне виробництво. Точка на площині, обмеженій КВМ,— неефективне виробництво;
• класичний вигляд КВМ, що відбиває чинність закону зростання альтернативних витрат,— це опукла крива (рис. 6);

Рис. 6
• за КВМ можна визначити альтернативну вартість товару;
• альтернативна вартість (АВ) однієї одиниці товару А — це кількість товару Б, виробництво якого скорочують для додаткового виробництва однієї одиниці товару А.

Задача 1

У першому цеху за день можна виготовити 150 кг печива або 220 кг вафель, у другому — 180 кг печива або 200 кг вафель.
1) Побудувати криву виробничих можливостей фабрики; 2) визначити альтернативну вартість виробництва 1 кг печива, якщо виробляється 380 кг вафель; 3) представити графічно АВ виробництва останніх 50 кг печива; 4) визначити точки ефективного та неефективного виробництва.

Розв’язання

1) Шкала виробничих можливостей

Крива виробничих можливостей має такий вигляд.

Рис. 7

2) Виробництво 380 кг вафель потрапляє на відрізок CD кривої. Знаходимо альтернативну вартість 1 кг.
Печива вироблено
С(220 В, 180 П) ? D(420 В, 0 П).
При збільшенні виробництва вафель на 200 кг втрати печива складають 180 кг.
АВ 1 кг .
3) Графічно представимо відрізок на осі виробництва вафель, що характеризує зниження виробництва даного товару при збільшенні виробництва печива від 280 до 330 кг (останні 50 кг) — це відрізок MN.
4) Точки A, C, D на КВМ відповідають ефективному виробництву. Точка В характеризує неповне використання ресурсів.

Для розв’язання задач 2 і 3 необхідно знати:
• ефективність — стан економіки, за якого збільшення обсягів виробництва одного товару може відбутися тільки за рахунок зниження обсягів виробництва іншого;
• продуктивність праці — кількість товарів і послуг, вироблених одним працівником за одиницю часу;
• інтенсивність праці — зворотний показник продуктивності, що виражається витратами часу на виробництво одиниці продукції;
• продуктивність можна збільшити за рахунок спеціалізації, інвестицій у капітальні ресурси і людський фактор;
• зміна продуктивності праці аналізується за допомогою індексного методу (індекс I показує, як змінюється величина, що вимірюється);
,
де IQ — зміна обсягу виробництва, що дорівнює відношенню ; IL — зміна кількості працівників;
• показники росту і приросту продуктивності праці математично відрізняються на 1:
Іросту = Іприросту + 1;
• якщо необхідно визначити зміну продуктивності праці за кілька періодів часу, то знаходимо індекси за кожний період, вважаючи попередній базовим, а потім перемножуємо індекси;
• якщо аналізується продуктивність праці по одному товару в обсягах виробництва, то ціни на даний товар не враховуються;
• якщо виробляється кілька товарів, то обсяг виробництва аналізується у вартісному виразі в такий спосіб: QA · PA + · QC · PC.

Задача 2

У перший рік після реконструкції підприємства продуктивність праці збільшилася на 15 % і вироблялося 25 виробів одним робітником за годину. На другий рік відбулися такі зміни: робітник став виробляти 24 вироби за годину, а кількість працівників за рік скоротилася на 1/3. Як змінилася продуктивність праці за два роки?

Розв’язання

Ізаг = І1 · І2;
(зміна продуктивності праці за перший рік);
;
IQ (зміна обсягу виробництва)
;
; ;
Ізаг = 1,15 · 1,5 = 1,725.
Відповідь: за два роки продуктивність праці збільшилася на (1,725 – 1) ?? 100 %=72,5 %; Іросту продукт. пр == 1,725; Іприросту = 0,725.

Задача 3

У перший рік на підприємстві вироблялося 20 одиниць товару А за ціною 5 грн за штуку і 30 одиниць товару Б за ціною 7 грн; другого року стали виробляти 35 одиниць товару Апо 6 грн за штуку і 20 одиниць товару Б по 6 грн. За цей період відбулося скорочення працівників підприємства на 5,5 %. Як змінилася продуктивність праці?

Розв’язання

Продуктивність розраховується у вартісному виразі:
;
;
;
.
Відповідь: продуктивність праці зросла в 1,12 разу, або на (1,12 – 1) · 100 = 12 %; Іросту = 1,12; Іприросту = 0,12.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку