Школяр UA

Приклади розв’язування Задач

Для розв’язання задач 1 і 2 необхідно знати:
• схему ринкового кругообігу:

• співвідношення між товарною й гро­шовою масою описується формулою Фішера
M · V = P · Q,
де М — грошова маса в обігу; V — кількість оборотів грошової одиниці; Р — середній рівень цін; Q — обсяг виробництва товарів і послуг.

Задача 1

На схемі кругообігу змішаної економіки показати такі потоки, ринкові об’єкти і суб’єкти:
1) приватне кафе заплатило за телефонні розмови;
2) пенсіонер заплатив за телефонні розмови;
3) акціонерне підприємство отримало прибуток;
4) колишній працівник приватного підприємства одержав пенсію;
5) родина Петренко;
6) Сидоренко здобув освіту;
7) гроші;
8) нафта.

Відповідь: 1) витрати фірми; 2) витрати споживача; 3) виторг фірми; 4) транс­ферти; 5) домашнє господарство; 6) послуга, яку одержало домашнє господарство; 7) товар; 8) ресурс.

Задача 2

У суспільстві відбулися такі зміни: кількість оборотів грошової одиниці знизилася із 7 до 5; емісія склала 5 %. Як повинен змінитися обсяг виробництва, щоб ціни на товари й послуги залишилися без змін?

Розв’язання

Використовуємо формулу Фішера; зміни аналізуємо індексним методом:
;
,
тобто відбудеться емісія грошей;
;
ІР = 1 — ціни мають залишатися незмінними;
.
Обсяг виробництва має скоротитися на (1 – 0,735) · 100 = 26,5 %.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку