Школяр UA

Клітина як основна структурно-функціональна одиниця живої природи

Клітина — елементарна одиниця живого. З відомих живих організмів тільки віруси є неклітинними формами життя. Усі інші біологічні об’єкти побудовані з клітин — однієї (бактерії, найпростіші) або великої кількості (багатоклітинні тварини, рослини, гриби). Клітини різних організмів відрізняються розмірами, формою, функціями, тривалістю життя. Незважаючи на це, клітини мають загальні властивості: здатність до самовідтворення і передачі генетичної інформації, обміну речовин, росту, розвитку, мінливості, подразливості.

Основні положення клітинної теорії:
1) клітина — елементарна структурно-функціональна одиниця організму;
2) нові клітини утворюються в результаті поділу або злиття тих, що раніше існували;
3) для всіх клітин характерна єдність хі­міч­ного складу і метаболічних процесів;
4) організм може складатися з однієї або безлічі клітин;
5) багатоклітинні організми являють собою систему клітин, які утворюють тканини й органи, пов’язаних між собою гуморальними та нервовими типами регуляції.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку