Школяр UA

Методи біологічних наук

Метод спостереження дає можливість аналізувати й описувати біологічні явища. На ньому ґрунтується описовий метод. Для того, щоб з’ясувати суть явища, необхідно перш за все зібрати фактичний матеріал і описати його.
Порівняльний — дозволяє через зіставлення вивчати подібність і відмінність організмів та їхніх частин.

Історичний — з’ясовує закономірності по-яви та розвитку організмів, становлення їхньої структури і функції.
Експериментальний метод пов’язаний із створенням ситуації, яка допомагає досліджувати властивості та явища живої природи. Вік дозволяє вивчити явища ізольовано і домагатись їх повторюваності при відтворенні експериментальних умов.
Моделювання являє собою метод вивчення явища або процесу через відтворення його самого або його істотних властивостей у вигляді моделі.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку