Школяр UA

Чехов Антон

Символіка у п’єсі А. Чехова «Чайка»

В основі символу лежить алегорія, але символ — це не однозначна алегорія. І саме таким є головний символ п'єси — образ чайки. Цей образ пов'язаний і з долею Трепльова, який передрікає, що вб'є себе, як оцю чайку, і з долею Ніни, і з Тригоріним, який побачив у чайці сюжет для оповідання про долю дівчини. Зрештою образ чайки перетворюється на багатозначний символ чогось безглуздо знищеного й бездушно забутого. Цей символ стає домінуючим для оцінки всього життя, змальованого у п'єсі. Символічного характеру набуває й озеро — своєрідна діюча особа у п'єсі Трепльова та й самого Чехова: «О, колдовское озеро!» Символом є й театральна естрада, збудована для вистави Трепльова. На ній читався монолог про світову душу, тут звучали слова про кохання, а потім звідси чує Медведенко чийсь плач. То плакала Ніна за втраченими надіями. Таким чином, п'єса (символ життя) закінчена, і фінал її сумний. Діалоги відбуваються на високій ноті емоційного напруження. У заключній сцені розмови Трепльова з Ніною вона кілька разів говорить про коней: «Коні мої стоять поблизу хвіртки»; «Коні мої близько». І хоч ми розуміємо, що йдеться про побутові деталі (не треба проводжати Ніну), образ коней набуває іншого змісту: коні — це символ дороги, незвіданого шляху. «Чайка» не дає відповіді, що чекає в кінці шляху, бо у самій п'єсі зображується життя як процес, який не має кінця у п'єсі. Він десь за її межами.

Цікавим символом стає умисна літературність п'єси, яка виявляється, зокрема, у діалогах, побудованих на численних ремінісценціях, наприклад із творів Шекспіра. Так Аркадіна неодноразово читає синові монологи королеви з «Гам- лета», а він їй відповідає ніби жартома репліками Гамлега. Мовлення Ніни, схви­льоване, уривчасте ніби ілюструє забудькуватість не стільки її самої, скільки усіх героїв. Це символ таких самих напружених пошуків сенсу життя, як відповіді для героїні, що саме треба згадати у сцені останньої розмови з Трепльовим. із плу­таних уривчастих речень виплаває один символ — хреста й обов'язку, який має нести кожен. Але Ніна й на цьому не зупиняється. Вона у пошуку, як і усі герої п'єси «Чайка», — символу надії, волі, польоту.

 

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку