Школяр UA

Бодлер Шарль

Аналіз вірша Бодлера «Альбатрос»

У вірші ліричний герой мріє “на кермі фрегата” полинути “від моря засмічених улиць міських” на пошуки Ідеалу туди, де “море широке”, де “сяйва багато,” “сміється блакить”. У вірші “Альбатрос” ніби оживає мрія поета: фрегат, море, блакить. “Поглянь, моя душе, які страшні вони! ” — вигукує поет у вірші “Сліпці”. Чи можна сказати те ж про “гурт матросів” на палубі корабля? Чим саме вони “страшні”? Заради втіхи та розваги знущаються над птахом. Сліпці — це уособлення людських пороків, це все ду
ховно незряче людство. Матроси символізують духовно скалічене суспільство, не здатне відчувати прекрасне, співчувати, любити, захоплюватися, мріяти. Сліпці і матроси символізують суспільство, в якому панує Сплін.

Продовжити

Протиставлення дiйсностi та iдеалу в поезiї Шарля Бодлера

Французький поет Шарль Бодлер збирав пiзнi квiти романтизму… Бунтiвничий дух властивий не тiльки його поезiї, Бодлера можна вважати романтиком життя. Тогочасна Францiя здавалась йому нудним порожнiм царством буржуа. Це поняття означало для поета не класову, а духовну категорiю. Поет не приймає такий свiт, який дав йому багато розчарувань. Бодлер прагне змiнити свiт, оновити. Саме це зумовило його активну участь у революцiї 1848 р. Збiрка його поезiй «Квiти зла» - це духовнi пошуки сучасної людини. Свiт постає в образi моря, з яким ми зустрiчаємося ще в романтичнiй поезiї Байрона, Пушкiна. Зображуючи сучасну йому дiйснiсть як «море засмiчених улиць мiських», поет серцем лине до iншого моря, «моря, де сяйва багато». Не приймаючи прозаїчностi буденного життя, вiн прагне повернути той загублений рай (iдеальний свiт), у якому творець жив у дитинствi:

Продовжити

Поезія Бодлера: пошук, тривога, заклик і суцільна емоція

Зміни, які принесло XX століття в людське життя, жорстокі й парадоксальні змінили й самі людські душі, а відтак - відобразились у творчості, в мистецтві.Шарль Бодлер привніс у літературу власне світовідчуття, новий спосіб світосприйняття. Романтична гостра тривога, сплін, туга й відчуття несправедливості, певна відраза до дійсності - дійсності жорстокої та безглуздої, - такі сурсчливі й невеселі мотиви є у творчості Бодлера. Його збірка «Квіти зла» стала знаковою подією в літературі. Саме Ш. Бодлер кидав світові в обличчя, що настала криза духовності. Що має настати кінець жорстокості й несправедливості, які панують навколо. Поет не видає «рецептів», не пише «викривальних» творів, зовсім ні, він просто висловлює в текстах власні емоції. Вони такі напружені, болючі, що читач просто не може лишитись осторонь, не співчуваючи ліричному герою. І Що ж має значення у світі? «Краса», - дає відповідь Ш. Бодлер у своїх поезіях.

Продовжити

Ш.Бодлер геніальний відкривач нової епохи європейської поезії

Квіти — прекрасне творіння природи, символ краси та досконалості світу, радості).
Звичайно, свої “Квіти” Ш.Бодлер також ототожнював із чимось прекрасним, адже, пригадаймо, поет ставив перед собою завдання “видобувати Красу зі Зла”. “Квіти” Ш.Бодлера символізували не лише прекрасний Ідеал. “Квітами” можна вважати поезії Бодлера. Проте ставлення до них було далеко не однозначним. Сторінки тогочасних французьких газет рясніли численними публікаціями, в яких поет звинувачувався у бездарності, порушенні етичних та естетичних норм. Багато критиків відмовлялися вважати Ш.Бодлера по-етом:”Скрізь нагромадження надокучливих алегорій, які прикривають відсутність думок, скрізь груба, безбарвна мова, мальовничо пересипана словами “паразити”, “падло”, “жахливі вбивці”. Обивателі зійшлися на думці: “Ш.Бодлер — король падла”.

Продовжити

Аналіз вірша Бодлера «Гімн красі»

Гімн красі
Красо! Чи з неба ти, чи з темної безодні
В твоєму погляді — покара і вина,
Безумні злочини й діяння благородні;
Захмелюєш серця, подібно до вина.
В твоєму погляді — і присмерк, і світання,
Як вечір грозовий, приносиш аромат.
Німим стає герой з твого причарування,
І сміливішає дитина во сто крат.

Продовжити

Шарль Бодлер — попередник символізму

Ми переходимо до останнього етапу роботи — створюємо “квітку символізму”, яка виросла на “стеблі квітки модернізму”. (Генератори ідей після опрацювання цієї підтеми мають запропонувати художникам свою версію зображення “квітки символізму”).
Учитель. Бодлер одним із перших почав перетворювати символ із звичайного художнього засобу на центр нової поетичної техніки. Він став попередником символізму — модерністського напрямку у європейському мистецтві 1870-х рр. — початку XX ст. Символісти прагнули прорватись крізь видиму реальність до “прихованих” реальностей, до ідеальної сутності світу, його нетлінної краси.

Продовжити

Трагедія Ш. Бодлера

Трагедія Ш.Бодлера у тому, що за життя він не здобув ані визнання, ані розуміння співвітчизників. І все ж він сподівався, що його вірші будуть оцінені освіченими читачами. Про свою книгу він говорив:”Ця книга під назвою “Квіти зла” відзначається страшною холодною красою; вона створювалася із несамовитим терпінням. До того ж доказом її позитивної цінності є те зло, про яке вона розповідає. Книга доводить людей до нестями. Втім, сам злякавшися жаху, який я створив, я знищив третину в коректурах. Мені відмовляють у всьому: в оригінальності і навіть знанні французької мови. Я сміюся над всіма цими дурнями і знаю, що книга ця з її достоїнствами та недоліками залишить помітний сліду пам’яті освічених людей разом з кращими віршами В.Гюго, Т.Готьє і навіть Байрона…”

Продовжити

Шкільний твір на тему — Читаючи вірші Шарля Бодлера

Шарль Бодлер - поет, який не знайшов розуміння і визнання у сучасників. Читачі вважали його небезпечним богохульником, напівбожевільним. Лише деякі діячі мистецтва вбачали в Бодлері великого поета. Доля подарувала йому лише 46 років, але він назавжди увійшов до еліти світової класики. Літературну долю поета визначила його єдина поетична збірка «Квіти зла», задум якої визрів у Бодлера у 25-річному віці. Вона створювалась упродовж усього життя й увібрала все найкраще з його поетичної спадщини. У цьому плані вона схожа на «Листя трави» Уітмена чи «Кобзар» Тараса Шевченка. «Квіти зла» - цілісний твір, де всі частини й окремі вірші органічно пов’язані.

Продовжити

Протиставлення дійсності та ідеалу у поезії Бодлера

Бодлер збирає пізні квіти романтизму… Бунтівничий дух властивий не тільки його поезії, Бодлера можна вважати романтиком життя. Тогочасна Франція здавалася йому нудним порожнім царством буржуа. Це поняття означало для поета не класову, а духовну категорію. Поет не приймає такий світ, він прагне оновити його. Саме це зумовило його активну участь у революції 1848 р. Збірка його поезії «Квіти зла» — це духовні пошуки сучасної людини. Світ постає в образі моря, з яким ми зустрічалися в романтичній поезії Байрона, Пушкіна. Зображуючи сучасну йому дійсність, як «море засмічених улиць міських», поет серцем лине до іншого моря, «моря, де сяйва багато». Не приймаючи прозаїчності буденного життя, він прагне повернути той загублений рай (ідеальний світ), в якому творець жив у дитинстві:

Продовжити

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку