Школяр UA

Ібсен

Особливості драматичного конфлікту в п’єсі Г. Ібсена «Ляльковий дім»

Що стало причиною такого великого інтересу європейців до твору Ібсена? А що такий спалах був, можемо довести хоч би переліком постановок п'єси у різних країнах. У головній ролі на сцену виходили легендарні Сара Бернар, Елеонора Дузе, Віра Комісаржевська. Вистава мала шалений успіх, театри виїжджали з нею на гастролі. Тільки у Сполучених Штатах Америки п'єсу не зрозуміли.

Продовжити

Проблема сімейного щастя в драмі Г. Ібсена “Ляльковий будинок”

Закінчувалося насичене важливими подіями, але відносно спокійне XIX сторіччя. Немов у передчутті майбутніх історичних ураганів, людство переживало соціальні трагедії й морально-етичні перевороти. Уже ніщо не могло врятувати суспільство від невідворотних змін, але людина повинен був устояти, не втратити почуття власного достоїнства, не зігнутися під життєвими безладдям. Але чи взагалі можливий захист від долі, що коштує вже на порозі й стукає у двері? Над цим і іншим питаннями став замислюватися норвезький драматург Генрік Ібсен. Цій людині призначено було стати останнім представником старої театральної системи. Глядачі драм бачили в них зародження нової, сучасної драми, що принесло успіх їхньому авторові. Наприклад, у Росії, на рубежі що йде й прийдешнього сторіччя, Ібсен був дуже популярним драматургом. У Московському Художньому театрі трупа Віри поставила цілий ряд його драм.

Продовжити

Сім’я це велика таємниця. Г. Ібсена «Ляльковий дім»

Кожна дитина мріє про свій дім, про свою сім’ю, і їй хочеться, щоб реальне життя було яскравим і радісним. Але людина дорослішає й поступово розуміє, що не все так гарно в житті. Як же зробити свій дім справжнім, а не ляльковим, як наповнити його щирими почуттями і радістю? Над цим замислювався норвезький драматург Генрік Ібсен у драмі “Ляльковий дім”. Отже, тема нашого уроку: “Таємниця сімейного щастя” (Моральні проблеми у драмі Г Ібсена “Ляльковий дім”). А епіграфом стануть слова Нори, якими закінчується п’єса. Вони є загадкою письменника, яку ми повинні розгадати: “…Треба, щоб сталося чудо із чудес, щоб співжиття насправді стало шлюбом”.

Продовжити

Новаторство Генрiха Iбсена-драматурга

Найвидатнiший норвезький письменник ХIХ столiття, славетний реформатор театру Генрiх Iбсен у своїх творах ставив питання, якi хвилювали його сучасникiв. Талант i новаторство Iбсена-драматурга полягали в тому, що глядач змушений був шукати вiдповiдi на питання, якi порушував автор. Iбсен розкрив складнiсть i суперечливiсть життя, примусив своїх глядачiв вiдмовитися вiд традицiйного подiлу героїв на позитивних i негативних, сприймати їх суцiльно, з усiма їхнiми суперечностями.

Продовжити

Правда і свобода — основи суспільства

Твір за драмою Г. Ібсена «Ляльковий дім». Дія драми «Ляльковий дім» відбувається у сучасній авторові Норвегії, там у другій половині XIX сторіччя. Насправді проблеми, порушені у цьому творі, чи інакше актуальні за всіх епох, але саме час появи драми спричинив успіх великого масштабу. Місце жінки в родині та суспільстві, її роль та права — ось проблеми, які надзвичайно гостро постали в Європі наприкінці XIX ст., вилившись у фемініський рух, який існує і дотепер. Г. Ібсен - творець «нової драми». «Ляльковий дім» поєднує у собі багатогамніть рис - модерністські із принципами реалістичного зображення, наприклад,це сама гостра соціальна й морально-етична проблема, поставлена в центрі твору, означає його ідейне спрямування.

Продовжити

Аналiтична композицiя в п’єсi Генрiха Iбсена “Ляльковий дiм”

Iбсена ще за життя називали творцем аналiтичної драми XIX столiття, що вiдроджувала традицiї античої драматургiї. Автор використовує аналiтичну композицiю, щоб показати невiдповiднiсть мiж зовнiшнiми проявами життя з його справжньою сутнiстю. Вiн добре знав проблеми, що постають перед людиною в життi, розумiв, що зовнiшнiй добробут приховує чимало трагедiй. Аналiтична композицiя, за Iбсеном, означала розкриття внутрiшнього трагiзму, що приховується за зовнiшньо спокiйною дiйснiстю.

На такiй композицiї побудована п’єса “Ляльковий дiм”, в якiй розкривається сутнiсть зовнiшньо спокiйного сiмейного життя адвоката Хельмера, насправдi ж побудованого на обманi та егоїзмi. Аналiтична композицiя визначається i тим, яку роль у долi героїв вiдiграють подiї, що вiдбулися задовго до початку дiї. У п’єсi “Ляльковий дiм” цi сюжетнi таємницi стають рушiйними силами у розгортаннi дiї, в розвитку характерiв героїв.

Продовжити

Генрік Ібсен норвезький драматург, творець нової соціально-психологічної драми

Перші його п’єси написані в національно-романтичному дусі. Головною темою була боротьба Норвегії за незалежність і уславлення її героїчного минулого. Там діяли героїчні особистості, зображувались сильні пристрасті і незвичайні колізії. («Кабіліна», «Іванова ніч», «Боротьба за престол», «Фру Інгер із Естрота» та ін.). Та згодом Ібсен відходить від давніх героїчних оповідей і далекого минулого Норвегії, він звертається в більшості своїх п’єс до сучасності, її проблем, її характерів. Так з’являються драми «Бранд», «Пер Гюнт», «Спілка молоді», «Ляльковий дім», «Привиди», «Ворог народу» та ін. Деякі з цих творів («Бранд» і «Пер Гюнт») ще не є реалістичними, вони ніби завершують романтичний період творчості Ібсена і передують новому - реалістичному. В них піднімається питання про покликання людини, про її призначення на землі, про відповідальність перед людьми. У «Бранді» ми бачимо романтично незвичайну фігуру головного героя, колоритні другорядні образи, похмурі пейзажі; «Пер Гюнт» тісно зв’язаний з народною творчісю, зі світом казки; обидві п’єси насичені символікою. Все це і ріднить їх з романтизмом. Проте, вже тут дається ряд реалістичних сцен і узагальнень, сатирично зображується чиновництво, духовенство, панівні класи. Це зближує ці п’єси з реалізмом. Саме ці два твори зробили ім’я Ібсена всесвітньовідомим.

Продовжити

Нора Хельмер — особистість чи «Лялька» (На матеріалі «реалістичної драми» Г. Ібсена «Ляльковий дім»)

Ще за життя драматурга п’єси Генріка Ібсена були визнані новаторськими, а їх автора називали творцем справжньої реалістичної драми, яка у своїй основі завжди трагічна. Ібсен, створюючи аналітичну драму, розкриває глибинну трагічність і жорстокість дійсності, приховану під зовнішнім благополуччям, а також здатність вольової людини протистояти обставинам. У драмах Ібсена перед читачем і глядачем постають не виняткові люди і події і не ті персонажі, які виступають «рупором ідеї автора», а звичайні люди зі своїми проблемами і пристрастями, достоїнствами і вадами, які живуть в характерних для своєї епохи умовах. Саме завдяки цьому драматургія Ібсена мала такий відгомін як у Норвегії, так і в усьому світі.

Продовжити

Зміст назви драматичного твору Ібсена «Ляльковий дім»

Г. Ібсен став для своїх сучасників володарем думок, створивши проблемний театр, в якому пройшли перевірку майже всі ідеї і теми ХІХ століття. Славетний реформатор театру вперше ввів новий жанр синтетичної п’єси. Її особливість полягає в тому, що в ній поєднуються трагедія і комедія. Це поєднання надає твору Ібсена «Ляльковий дім» такого дивного відтінку, що ця п’єса вражає не одного її читача і глядача. Автор зумів зобразити й подати нам у невимушеній, майже комедійній формі надзвичайно гостру проблему, через яку, можливо, розбилася не одна мрія і зруйнувалось не одне життя. У центрі п’єси — трагедія сім’ї Хельмерів: Нори і Торвальда. Вони прожили разом вісім років, у них троє дітей, затишний дім, в якому панує добробут. Нора гаряче віддана своєму чоловіку і дітям. Чого, здавалося б, ще треба для щастя цієї сім’ї?

Продовжити

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку