Школяр UA

Джойс Джеймс

Життя та творча доля Джеймса Джойса

I. Дитячі роки майбутнього письменника. (Народився 2 лютого 1882 р. в м. Ду­бліні у багатодітній сім'ї податкового інспектора. Життя родини Джойсів було сповнене нестатків. Від матері син перейняв католицький устрій думок, від батька — зацікавленість проблемами політичного життя Ірландії.)

II. Освіта. (Незважаючи на скрутне матеріальне становище родини, здобував освіту спочатку у єзуїтському пансіоні, школі Християнських братів, престижному Бельведер-коледжі, а потім — на філологічному факультеті Дублінського університету. Захоплювався історією, мовами, античністю, цікавився мисте­цтвом, зачитувався творами Л. Толстого, Г. Гауптмана, Г. Ібсена. У студентські роки зблизився з видатними представниками дублінської творчої інтелігенції, захопленої ідеями національного відродження.)III. Доля вигнанця. (Боляче сприймаючи пригноблене становище Ірландії, утис­куваної Англією, Джойс був не в змозі збагнути складнощі національних, ре­лігійних і соціальних відносин у рідній країні. Не витримавши англійського ярма та розбрату, що панував серед ірландців, Джойс обирає гірку долю вигнанця. З 1904 р. він живе в Трієсті, Цюриху, Парижі. Помер на чужині, у Цюриху, 13 січня 1941 р.)

IV. Літературна діяльність.

1. Початок творчості. (1907 р. вийшла поетична збірка «Камерна музика». Лі­рика Джойса сповнена то романтичної піднесеності, то ліричної іронії, які були характерними для поезії того часу.)

2. Збірка новел «Дублінці». (1914 р. вийшла друком збірка новел Джойса «Ду­блінці», до якої увійшли п'ятнадцять творів. Вони написані у реалістичній манері, збагаченій елементами імпресіонізму та символізму. За словами автора, ці новели змальовують «розділ з історії звичаїв моєї вітчизни». У них молодий автор продемонстрував тонку спостережливість, стилістичну майстерність, вміння кількома штрихами створити виразний художній образ.)

 

 

3. Інтенсивний модерністський пошук. (1914 р. Джойс завершив есе «Джакомо Джойс», в якому була випробувана нова поетика. Цей твір справедливо вважається одним із найкращих зразків модерністської прози. Він написаний у вигляді низки фрагментів. У творі використані імпресіоністичні засоби, елементи «потоку свідомості», які знайдуть свій розвиток у подальшій творчості письменника.)

4. Автобіографічний роман «Портрет художника в юності» (1916). (Написаний у руслі європейського «роману виховання», твір змальовує процес формування ірландського митця, який, усвідомивши себе творчою особистістю, рішуче відкидає вбогу ірландську дійсність і на знак протесту залишає батьківщину.)

5. Найвизначніший твір Джойса — роман «Улісс». (Працювати над романом письменник почав 1914 р. Публікувати почав 1918 р в одному з нью-йоркських журналів. Публікація викликала скандал, автора звинуватили в аморальності,.книгу заборонили друкувати і в Англії, і в Америці. Перше повне видання англійською мовою з'явилося 1922 р. в Парижі, викликавши нескінченні суперечки, велике захоплення одних і гостру критику інших. За задумом автора, роман мав стати «Одіссеєю» сучасної цивілізації, величезною і всеосяжною енциклопедією сучасного життя і культури. Але, передусім, «Улісс» є енциклопедією ірландського, дублінського життя.)

6. «Поминки по Фіннегану» — останній роман Джойса. (Працював над ним Джойс сімнадцять років, опублікував 1939 р. Цей роман — діалог генія зі своєю країною. В ньому персоніфіковані ірландська природа, ріки, гори, використані стародавці ірландські саги, легенди. Твір сповнений фантазій, химерних асоціацій, алегорій.) IV. Місце Джеймса Джойса в історії світової літератури. (Джеймс Джойс посідає унікальне місце в історії світової літератури. Він один із засновників європейського модернізму, митець-новатор, який докорінно змінив обличчя художньої прози. Його творчість позначена масштабними експериментами з міфом, різними шарами реальності, історією, часом, засобами зображення внутрішнього світу людини, мовою та стилем. Однією з найяскравіших новацій письменника є «потік свідомості». Творчість Джойса суттєво вплинула на творчість багатьох видатних письменників Західної Європи та Америки, починаючи з 20-х років і до сьогодні. Вплив Джойса відчутний у творчості Еліо- та, Вірджинії Вульф, Е. Хемінгуея, Дж. Огейнбека, В. Фолкнера, Дж. Апдайка, Г. Гріна, Т Манна та багатьох інших письменників.)

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку