Школяр UA

Джойс Джеймс

Відповіді до теми: «Джеймс Джойс як один із «батьків модернізму»»

1. Яка основна ознака модернізму?

До основних ознак модернізму належать, по-перше, граничне неприйняття за­хідної цивілізації, її впливу на моральний стан людини: людина, не сприймаючи такого світу, дійшла межі, а відчай призводить до саморуйнування. По-друге, не­реалістичні методи відображення дійсності через суб'єктивне сприйняття.

2. До якої літературної традиції належить творчість Дж. Джойса?

Усе, що написав Джеймс Джойс, належить до традиції філософської літератури, яка започаткована творами Данте, В. ІІІекспіра, Й. В. Гете, продовжена творами Л. Стерна, Г. Мелвіна, А. Франса, Г. Джсймса.3. Кого з митців XX століття можна зіставити з Джойсом із точки зору форми ?

Щодо мистецтва втілення філософських ідей у сучасну літературну форму (мо­дерністську) Джойса можна зіставити з такими класиками: Т. Манном, М. Прус- том, Ф. Кафкою, Г. С. Еліотом.

4. Чому перша зріла книга Джойса названа «Дублінці» ?

 

 

Джеймс Августин Алоїзіус Джойс (1882—і941) народився у передмісті Дубліна 2 лютого, але все життя провів далеко від батьківщини і помер у Цюріху 13 січня 1941 року. Місцем подій у його творах часто було його улюблене місто Дублін, за яким він сумував. Здобувши освіту в Єзуїтських коледжах Клонгаузі й Бель­ведері, де він навчався сучасних і давніх мов, риторики, поетики, філософії та богослов'я, Джойс відмовився від кар'єри священика, як потім і від занять меди­циною, 1904 року він виїжджає з Ірландії й живе з сім'єю в Парижі, а потім у Трі­єсті та Цюриху.

5. Як відбувся літературний дебют Джеймса Джойса ?

Першим кроком була збірка віршів «Камерна музика» (1907), яка залишилася непоміченою. Потім був написаний роман «Портрет художника в юності» (1916). Але слід зазначити, що оповідання для збірки «Дублінці» були написані також ще 1904—1905 років, але опубліковані через 9 років (1914). Ця книга була визнана найбільш зрілою.

6. Назвіть найбільш значні твори Джойса.

«Улісс» (1922), який зробив відомим Джойса. Результатом 17-річної роботи був твір «Поминки по Фіннегану» — діалог генія зі своєю країною.

7. Які філософські ідеї стали основою для творів Джойса ?

Ще 1903 року Джойс написав статті «Філософія Бруно» та «Гуманізм», де роз­мірковує про християнську мораль та етику мучеництва, з одного боку, та віднос­ність етики прагматизму з іншого. Тоді ж Джойс звернувся до східних учень — буддизму, брахманізму, вивчав Веди та Упанішаду, що відбилось у романах «Улісс» та «Поминки по Фіннегану». Енциклопедизм Джойса грунтується на традиції античної культури.

8. До якої течії модернізму належить творчість Джеймса Джойса? Чому?

До літератури «потоку свідомості», оскільки Джойс зображує свідомість героя як щось таке, що тече безперервно. Текстуально цс виражено у миттєвому переході віл одної думки до іншої, яка часто не пов'язана з попередньою. Як приклад можна назвати внутрішні монологи Стівена Дедала — одного з головних героїв роману «Улісс». Так в одному з них поєднуються деталі пейзажу, спомини вмираючої матері, щойно прочитані приятелем рядки поезії У. Єйтса. Логічний зв'язок відсутній, але оскільки герой роману — представник ірландської інтелігенції, то в його «потік свідомості» вплетені численні літературні, філософські, а не тільки житейські асоціації.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку