Школяр UA

Есхіл

Міф про Прометея та його відтворення в трагедії Есхіла «Прометей закутий»

I. Грецький драматург Есхіл — батько грецької трагедії (використання міфічних сюжетів; важлива роль міфів у житті стародавніх греків: відбиття у міфах уявлень про світ, його походження, розвиток, майбутнє; всі сподівання, прагнення, нездійсненні мрії, розуміння понять життя і смерті, людини і долі, зла і справедливості).

II. Прометей — улюблений міфічний герой Стародавньої Греції:

1. Характерні риси героя (благородне серце, справедливий, хоробрий, відданий людям; має хист передбачення).

2. Значення Прометея для розвитку людської цивілізації (навчив обробляти дерево й будувати житло, лічити, писати, визначати зірки, показав цілющі трави, скарби землі, запряг биків, привчив коней ходити запряженими, винайшов кораблі).

III. Розкриття етичної проблеми в образі Прометея (власна відповідальність за прийняте рішення; людина, яка не зраджує своєї долі; віра у можливості людини).

IV. Головна ідея твору (віра в прогрес та розвиток людства).

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку