Школяр UA

Гейне Генріх

«Ліричне інтермеццо» Генріха Гейне

Серцевину «Книги пісень» складає цикл «Ліричне інтермеццо», який відзначається найбільшою сюжетно-тематичною єдністю. В ньому послідовно відтворюється вся історія кохання поета від його зародження «в чарівний місяць май» (такий зачин є традиційним в європейській поезії з часів трубадурів та Петрарки) і до її драматичної розв’язки - виходу коханої заміж за іншого й страждань самотнього поета. Через усі поезії циклу чітко проводиться сюжетна лінія розвитку переживань, це ніби своєрідний любовний роман, що складається з ліричних мініатюр.На відміну від першого циклу, тут кохання не є якоюсь ірраціональною і фатальною силою, що несе страждання і загибель, тут воно постає як суто людське почуття, що приносить і щастя, і муки. Воно відтворюється в динаміці, в розмаїтті відтінків, в наближенні до життєвої конкретики, хоч орієнтація на народнопісенну поетику й ставить свої вимоги та визначає межу на цьому шляху. Менше піддається їй ліричний герой, який не тільки віддається почуттям і страждає від них, він здатен також їх аналізувати й підніматися над ними за допомогою іронії. Більш умовний і узагальнений, в стилі народної- поезії, образ коханої, цілком позбавлений конкретно-індивідуальних рис. У неї ніжне й чарівне личко, очі як фіалки, лілейні руки, але все це фольклорні стереотипи, з яких не складається живий індивідуалізований образ.

 

В такому ж умовно-узагальненому стилі дається й тло, на якому розігрується любовна драма поета. Соціальний антураж тут відсутній, ліричний герой перебуває наодинці з природою, яка за допомогою фольклорного паралелізму стає співучасницею його переживань. Але природа в цьому й наступному циклах - це близька до людини мальовнича й інтимна природа, яка легко перетворюється в декорацію. Зникає відчуття органічної єдності людини з природою як «живим космосом», містичної приналежності до її глибинного таємничого життя, що було так характерно для раннього німецького романтизму.

Слід сказати, що зазначені риси засвідчують зв’язок «Книги пісень» Гейне з мистецтвом бідермаєра, характеризують її як примітне явище цього мистецтва.

У циклі «Знову на батьківщині» відбулося значне зміщення змісту в повсякденно-побутову площину, що недавно у нас трактувалося як зростання «реалістичного елементу» в творчості Гейне і навіть як свідчення його переходу на позиції реалізму. Але ж це зміщення супроводжується суто романтичним приземленням названої сфери, її підкресленою тривіалізацією і рішучим іронічним відстороненням від неї. Словом, Гейне підходить до цієї сфери як романтик і дає її інтерпретацію, характерну для романтизму. Важко погодитися і з тим, що даний цикл був кроком у творчому поступі поета. Насправді маємо в ньому більше дотепності, іронічної гри, але водночас і послаблення ліризму та переспівування самого себе. Звичайно, це не поширюється на всі вірші циклу, є в ньому й справжні перлини ліричної поезії; насамперед, це стосується знаменитого вірша «Не знаю, що стало зі мною…» на мотив Лорелеї, введений в німецьку романтичну поезію К. Брентано і підхоплений багатьма поетами. Гейне переключив цей баладний мотив у глибинно ліричний план, у нього «казка старих часів» стає метафорою, що передає душевний стан поета.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку