Міцкевич Адам

Україна та Адам Міцкевич

Історія трьох слов'янських народів-сусідів переобтяжена обопільними скаргами, образами, навіть злочинами. Кажу так, щоб не збитися на різдвяну казочку у дусі Діккенса.
Зустріч польського поета і країни, де поляки панували аж до війн славного Богдана, була невідворотною. Гість не мав змоги не приїхати, а господарі не мали можливості відмовити візитеру.

Детальніше...

Роздуми про єдність природи і людини в «Кримських сонетах» Адама Міцкевича

Творчість А. Міцкевича високо цінували Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка. Дружні стосунки пов'язували поета з О. Пушкіним. Його твори перекладали О. Фет, Ф. Тютчев, О. Бунін, М. Бажан, М. Рильський. Сліпий поет Козлов, котрий переклав "Кримські сонети", перед від'їздом А. Міцкевича за кордон сказав одному з польських друзів митця віщі слова: "Взяли ми його у вас дужим, а повертаємо могутнім".
Навесні 1825 року А. Міцкевич вирушив у свою кримську подорож, яка збагатила його новими свіжими враженнями. Велична кримська природа дала імпульс його поетичному генію, у творчій уяві автора "Балад і романсів" вже зринали нові образи - народжувалися рядки "Кримських сонетів", які стоять в одному ряду з шедеврами світової романтичної лірики.

Детальніше...

Пристрасті і філософія у «Кримських сонетах» Адама Міцкевича

Відомий польський поет Адам Міцкевич підняв польську літературу до високого загальноєвропейського рівня і надав їй неповторної самобутності, став яскравим пропагандистом боротьби за свободу і незалежність Польщі. Його творчість пов'язана з історією російської культури. Він написав «Оду до молодості», «Балади і романси» — ранні поезії; «Кримські сонети», які сповнені пристрастей і філософських думок; волелюбні патріотичні поеми «Гражина», «Конрад Валленрод»; роман у віршах «Пан Тадеуш».

Детальніше...

Природа і людина у «Кримських сонетах» Адама Міцкевича

Я знаю, що сонети писали Петрарка, Шекспір. Та ось ми ознайомилися на уроці зарубіжної літератури із сонетами Адама Міцкевича.

Потрапивши на чужу землю, спостерігаючи багатства чужої йому природи в оточенні недругів, Адам Міцкевич зумів зберегти в уяві красу рідної землі, яка підсвідомо проявляється в сутності єства ліричного героя його «Кримських сонетів»:

Я так напружив слух, що вчув би в цій землі і голос із Литви.

Детальніше...

Природа і людина у «Кримських сонетах» А. Міцкевича

Адам Міцкевич — видатний поет-романтик. А для романтиків природа завжди була чи не найважливішою для створення не тільки фону для подій, але й настрою. Вона стала душевним камертоном і для Адама Міцкевича.

Особливо яскраво це видно в "Кримських сонетах". Так, у вірші "Аккерманські степи" читач разом з автором може помилуватися безкраїм степовим океаном зелені:

Детальніше...

Більше статей...

Copyright © 2009-2017. All Rights Reserved.