Школяр UA

Кулiш Пантелеймон

Ідея соборності та незалежності України (За романом П. Куліша «Чорна рада»)

Пантелеймон Олександрович Куліш народився 26 липня 1819 р. на хуторі поблизу містечка Вороніж на Чернігівщині в сім’ї заможного козака. Навчався у Новгород-Сіверській гімназії та в Київському університеті. Учителював переважно в дворянських училищах та гімназіях.

Продовжити

Художня своєрідність оповідання «Максим Тримач»

В оповіданні «Максим Тримач» виклад ведеться від першої особи, це ніби розповідь людини, яка особисто знала персонажів. Такий прийом використовується в усіх творах «Народних оповідань». Зазвичай, ця особа - жінка, яка пригадує події, співчуває героям. Мова оповідача проста, народна, насичена порівняннями, повторами. Такий виклад надає зображуваному ліричного забарвлення, робить розповідь інтимною.

Продовжити

«Чорна рада» — перший україномовний історичний роман

Пантелеймон Куліш - видатний діяч української культури, письменник, критик, публіцист, етнограф і видавець, просвітитель і,гуманіст, талановитий майстер слова. Провідною темою творчості письменника була соціальна й національна доля українського народу, його мова й література, тобто так звана «українська ідея». Найбільшу та найціннішу частину спадщини письменника становить художня проза, зокрема «Чорна рада» - перший український історичний роман. До «Чорної ради» Пантелеймон Куліш додав підзаголовок «Хроніка 1663 року». В основу роману покладені історичні події складних і важких часів другої половини XVII століття після смерті Богдана Хмельницького. Ця доба відома в історії під назвою «Руїни». Україну тоді роздирали різні соціальні пристрасті й політичні орієнтації, що й призвели до Чорної ради 1663 року. Пишучи роман, письменник спирався на численні документи, наукові джерела, літописи, зокрема, «Літопис Самовидця». У романі діють реальні історичні особи - Яким Сомко, Іван Брюховецький.

Продовжити

Історичний роман «Чорна рада. Хроніка 1663 р.»

Історичний роман «Чорна рада. Хроніка 1663 р.» Пантелеймон Куліш творив тоді, як Шевченко писав вірші «Три літа», а Микола Костомаров ґрунтовне дослідження з історії України «Богдан Хмельницький». Куліш писав текст водночас російською і українською мовами. Окреме видання з’явилося аж 1857 року. Серед перших читачів роману був Тарас Шевченко. «Я вже в другий раз читаю «Чорну раду» Куліша, і як прочитаю, то напишу йому прездоровенний мадригал»,- писав він, повертаючись із заслання. Безперечно, роман Куліша був значною подією.

Відомо, що джерелом «Чорної ради», як і низки віршів «Три літа», як і монографії «Богдан Хмельницький», є козацькі літописи XVII-XVIII століть. Зокрема Кулішів роман на одній із найвидатніших історико-літе-ратурних пам’яток і водночас найдостовірніших історичних джерел XVII століття - на «Літописі Самовидця», про що й сам Куліш признається в епілозі.

Продовжити

Зображення козацького лицарства i любовi до України в романi Пантелеймона Кулiша “Чорна рада”

При вивченнi української лiтератури ХIХ ст. обов’язково слiд звертатися до першого українського iсторичного роману П. Кулiша “Чорна рада”. Це глибокий багатопроблемний твiр. Серед поставлених питань чiльне мiсце займає проблема героїзму, душевної чистоти i духовної ницостi у важкi для країни часи.

Одна з драматичних сторiнок України, художньо розкрита П. Кулiшем, - це надзвичайно гостра явна i таємна боротьба за владу, боротьба за гетьманування пiсля смертi Б. Хмельницького. Рiзнi соцiальнi прошарки висунули своїх лiдерiв: Павла Тетерю, Якима Сомка та Iвана Брюховецького. Переможцем вийшов Брюховецький, який невдовзi стратив своїх полiтичних суперникiв.

Продовжити

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку