Школяр UA

Міцкевич Адам

Людина і природа в «Кримських сонетах» Адама Міцкевича

Потрапивши на чужу землю, спостерігаючи багатства чужої йому природи, Адам Міцкевич зумів зберегти в уяві красу рідної землі, яка підсвідомо проявляється у сутності єства ліричного героя його "Кримських сонетів":

Я так напружив слух, що вчув би в цій землі

Продовжити

Україна та Адам Міцкевич

Історія трьох слов'янських народів-сусідів переобтяжена обопільними скаргами, образами, навіть злочинами. Кажу так, щоб не збитися на різдвяну казочку у дусі Діккенса.
Зустріч польського поета і країни, де поляки панували аж до війн славного Богдана, була невідворотною. Гість не мав змоги не приїхати, а господарі не мали можливості відмовити візитеру.

Продовжити

Роздуми про єдність природи і людини в «Кримських сонетах» Адама Міцкевича

Творчість А. Міцкевича високо цінували Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка. Дружні стосунки пов'язували поета з О. Пушкіним. Його твори перекладали О. Фет, Ф. Тютчев, О. Бунін, М. Бажан, М. Рильський. Сліпий поет Козлов, котрий переклав "Кримські сонети", перед від'їздом А. Міцкевича за кордон сказав одному з польських друзів митця віщі слова: "Взяли ми його у вас дужим, а повертаємо могутнім".
Навесні 1825 року А. Міцкевич вирушив у свою кримську подорож, яка збагатила його новими свіжими враженнями. Велична кримська природа дала імпульс його поетичному генію, у творчій уяві автора "Балад і романсів" вже зринали нові образи - народжувалися рядки "Кримських сонетів", які стоять в одному ряду з шедеврами світової романтичної лірики.

Продовжити

Пристрасті і філософія у «Кримських сонетах» Адама Міцкевича

Відомий польський поет Адам Міцкевич підняв польську літературу до високого загальноєвропейського рівня і надав їй неповторної самобутності, став яскравим пропагандистом боротьби за свободу і незалежність Польщі. Його творчість пов'язана з історією російської культури. Він написав «Оду до молодості», «Балади і романси» — ранні поезії; «Кримські сонети», які сповнені пристрастей і філософських думок; волелюбні патріотичні поеми «Гражина», «Конрад Валленрод»; роман у віршах «Пан Тадеуш».

Продовжити

Природа і людина у «Кримських сонетах» Адама Міцкевича

Я знаю, що сонети писали Петрарка, Шекспір. Та ось ми ознайомилися на уроці зарубіжної літератури із сонетами Адама Міцкевича.

Потрапивши на чужу землю, спостерігаючи багатства чужої йому природи в оточенні недругів, Адам Міцкевич зумів зберегти в уяві красу рідної землі, яка підсвідомо проявляється в сутності єства ліричного героя його «Кримських сонетів»:

Я так напружив слух, що вчув би в цій землі і голос із Литви.

Продовжити

Природа і людина у «Кримських сонетах» А. Міцкевича

Адам Міцкевич — видатний поет-романтик. А для романтиків природа завжди була чи не найважливішою для створення не тільки фону для подій, але й настрою. Вона стала душевним камертоном і для Адама Міцкевича.

Особливо яскраво це видно в "Кримських сонетах". Так, у вірші "Аккерманські степи" читач разом з автором може помилуватися безкраїм степовим океаном зелені:

Продовжити

Призначення поета — служити людям і не ламатися від бурі та негоди («Кримські сонети» А. Міцкевича)

До кримського циклу увійшли 18 сонетів А. Міцкевича. "Кримські сонети" - твори, особливі за своїм звучанням і глибиною думки, за мелодійністю і тематичною розмаїтістю. Вони уособлюють внутрішній порив автора до рідної землі, від якої він був силоміць відірваний.
Потрапивши на чужу землю, спостерігаючи багатства чужої йому природи, в оточенні недругів, Адам Міцкевич зумів зберегти в уяві красу рідної землі, яка підсвідомо проявляється в єстві ліричного героя його "Кримських сонетів". Поет милується красою мармурового фонтана у сонеті "Бахчисарай", який один сумує за колишньою любов'ю та славою міста. Порожнім, але так само величним, стоїть будинок великого хана Гірея. Здійснилося пророцтво Даниїла, який передбачив Валтасарову загибель.

Продовжити

Патріотичний пафос балади А. Міцкевича «Світязь»

Адам Міцкевич — геніальний поет і мислитель, що приніс світову славу польській літературі. Син небагатого шляхтича-адвоката, він ще з раннього дитинства бачив і добре знав життя простого народу, уважно слухав народні пісні, легенди, казки, мотиви й образи яких лягли пізніше в основу його чудових творів — балад, віршів, поем. ' Батьківщина поета — хутір Заосьє біля містечка Новогрудок. Край дитячих літ назавжди залишився у серці майбутнього поета як одна з найсвітліших сторінок його життя.

Здобувши освіту на історико-філологічному факультеті Віденського університету, він працює учителем у Каунасі. Бере активну участь у діяльності патріотичних організацій польської молоді, які ставили собі за мету боротьбу за свободу і незалежність Польщі. Молоді патріоти не хотіли миритися з тим, що їхня вітчизна — Польща — лежала роз'ятрена під п'ятою російського самодержавства, австрійського й прусського імператорів.

Продовжити

Вибір жінок Світязя

Люблю я весь народ! В обійми я приймаю
Всіх днів минулих, всі прийдешні покоління,
Усіх до лона пригортаю.
Як батько, приятель, як муж коханий;
Народу радість хочу дати,
Ним всесвіт хочу здивувати, -
Йому до щастя тут шукаю шлях незнаний.
Ці слова належать видатному польському поету Адаму Міцкевичу. Бог нагородив його чудовим талантом митця, випробування долі не зламали, а загартували його. Коли я чув розповіді про розшматовану Польщу, про намагання поета допомогти рідній землі, я зрозумів, що значить бути патріотом. Совістю народу, улюбленим сином називають поляки Адама Міцкевича. Вони пишаються ним, як ми пишаємося своїм Шевченком.

Продовжити

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку