Школяр UA

Олесь Олександр

Жанрове і тематичне розмаїття та настроєво-стильова неповторність лірики Олександра Олеся

Олександр Олесь передусім лірик, поет особистого переживання, поезії серця. Щемливо-бентежна ніжність та інтимність, краса й романтична окриленість його слова хвилює і захоплює, наснажує життєствердною енергією. Ліричне начало є всеохоплюючим у творах, різних як за тематикою, так і за жанровою природою. Безпосередні враження від "божого світу" пропускав поет через власне серце; вони визначали емоційно-психологічний стан його душі. У поетичній присвяті матері ("Моїй матері") він називав себе дитиною степу, що, "як море хвилювавсь", "рідним братом вітру, простору і трав". І ця поезія степу, гаю, ланів, що "пахтіли і цвіли", є чи не найважливішою у творчому доробку Олександра Олеся, у її жанровій системі. Краса природи, замилування її вічним рухом становлять основу світосприйняття Олеся, його вражаючого життєлюбства:

Продовжити

Глибокий ліризм поезії Олександра Олеся

Творчість Олександра Олеся - автора 11 збірок витонченої лірики - тривалий час була недоступною читачам України. Його ім'я було популярним лише в українській діаспорі.
Характер всієї поетичної спадщини митця (його ліричних творів і поезій громадянського звучання, пов'язаних з революцією 1905 року, її поразкою та еміграцією поета) визначає журба і радість, які завжди йдуть поруч, змагаючись, хто кого переважить("З журбою радість обнялася").
Радість і журба проходять і через вірші пізнішого періоду творчості - "Моїй матері", "О принесіть як не надію" та ін.
Одним із кращих ліричних творів О. Олеся є його вірш "Чари ночі" ("Сміються, плачуть солов'ї..."). У ньому влучно передано піднесенний, мажорний настрій ліричного героя, який перебуває під нпливом почуття кохання. Тут все складає "хвалу життю". Одухотворена природа перебуває у гармонії до почуттів ліричного героя: "Поглянь, уся земля тремтить В палких обіймах ночі, Лист квітці рвійно шелестить, Траві струмок воркоче. Твір пронизує заклик поета оцінити життя "летючу мить".

Продовжити

Героїчне минуле України у творчості Олександра Олеся (за поезією «Печенізька облога Києва»)

Героїчне минуле України у творчості Олександра Олеся
(за поезією "Печенізька облога Києва")
Олександр Олесь надзвичайно захоплювався історією рідного краю, зокрема такими героїчними її сторінками, як боротьба з іноземними завойовниками часів Київської Русі.
У поезії "Печенізька облога Києва" автор достовірно змалював трагічне становище обложеної столиці міста Києва:
А у місті плач і стогін:

Продовжити

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку