Школяр UA

Оноре де Бальзак

Моє ставлення до образу Гобсека

Оноре де Бальзак відіграв велику роль у розвитку літератури XIX століття, формуванні нової реалістичної естетики. Сміливість і масштабність задумів — ось що характеризує його творчість. Найвидатнішим його звершенням стала епопея «Людська комедія» — цикл прозових творів. На початку 30-х років у Бальзака виникає задум створити цикл романів, в яких він хотів змалювати сучасну йому Францію, дослідити суспільство, визначити рушійні сили його розвитку, основні типи і характери людей. Остаточно зміст і структуру цього твору Бальзак визначив на початку 40-х років, тоді ж і виникла назва «Людська комедія».

Продовжити

Моє ставлення до слів Гобсека: «Золото — ось духовна сутність теперішнього суспільства»

Моє ставлення до слів Гобсека: «Золото - ось духовна сутність теперішнього суспільства»
Повністю згоден, так само як і всі люди, що слово «золото» є символом поняття «гроші». Давайте послухаємо дикторів радіо та телебачення, бо це ж вони прищеплюють більшості, що й як треба «думати» з того чи іншого приводу. Уже нам не кажуть, що ця книга (п’єса, платівка, газета тощо) високохудожня або містить у собі якісь передові думки, ні — вона «бестселер», тобто «найкращепродажна», даруйте мені такий неологізм. Чергова третьорядна американська стрічка вихлюпується на нас з телеекрана з вкрадливим попередженням, що вона при першому показі зібрала стільки-то мільярдів доларів. Це і є її найкращою рекомендацією: «Не будь дурний, йолопе, як в тебе немає нічого, за що б ти отримав таку котлету гривень, то подивись, що люди мають!» І дивимось, більшість при цьому ковтає слину, меншість нудить од відрази, але дивимось, бо іншого видовища не буде. Ті, хто мають гроші, керують телебаченням так, щоб прищепити пересічному обивателю…

Продовжити

Руйнівна влада золота у повісті Оноре де Бальзака «Гобсек»

Романи і повісті Бальзака охоплюють усе розмаїття тогочасного французького життя. Вигадані Бальзаком персонажі, ситуації, події справляють враження надзвичайно переконливої картини. Повість «Гобсек» він присвятив барону Варту де Паноану, своєму давньому товаришу. Бальзак невипадково писав про те, що «суспільство — справжній історик, а він, письменник, тільки його секретар». Історію Гобсека розповідає адвокат Дервіль. У центрі повісті — незвичайна постать, представник французької буржуазії, лихвар Гобсек. Письменник описує свого героя так: «Волосся у лихваря було зовсім пряме, завжди охайно причесане, з сильною сивиною. Оченята, жовті, як у куниці, були майже без вій і боялися світла. Гострий ніс, подовбаний на кінчику віспою, скидався на свердлик, а губи були тонкі… Розмовляв він завжди тихим, лагідним голосом і ніколи не сердився».

Продовжити

Людина, що перемогла себе?!

Шкільний твір за повістю Оноре де Бальзака «Гобсек». Чи багато потрібно людині, щоб бути щасливою, щоб прожити життя не марно і залишити по собі добру згадку людям? По-різному відповіли б на ці питання герої Оноре де Бальзака, письменника, який вважав, що психологію та життєві погляди людини формує соціальне середовище. Так, холодна та скупа людина Гобсек, герой однойменної повісті, замолоду був людиною життєлюбною, наділеною природним прагненням самоствердитися в житті. Коли йому було десять років, мати влаштувала його юнгою на корабель, який відпливав у голландські володіння в Ост-Індії. Так він промандрував двадцять років, що були для нього суворим іспитом, витримати який могла тільки вольова та мужня людина.’Ідеалізм і романтичні мрії хлопця зіткнулись із суворою правдою життя, де не було місця для слабких, знесилених і нікчемних. «Він пережив багато страшних випробувань , Оноре де Бальзак про свого героя.- Зазнав усього: романтичних невдач, голоду, потоптаного кохання, спокуси великих грошей, злиднів, хвороб та багатства». Гобсек брав участь у воєнних діях Сполучених Штатів, які відстоювали свою незалежність. Тобто перш ніж стати лихварем, він пройшов тривалу і важку життєву школу. Зваживши весь свій життєвий досвід, вже будучи немолодою людиною, герой повісті прийшов до розуміння того, що «є тільки одне надійне земне благо, яке має найвищу цінність, - це золото».

Продовжити

Вища влада та її філософія в повісті Оноре де Бальзака «Гобсек»

Повість «Гобсек» є дуже важливою ланкою ідейно-тематичного стрижня всієї «Людської комедії». Повість «Гобсек» зовні камерніша, ніж інші твори Бальзака: щодо охоплення життєвого матеріалу, зате й більш симптоматична, показова, «наочна». Вона містить у собі сконцентровану характеристику скнарості, і не лише реалістично-побутову, а й, насамперед, психологічну. Головний герой повісті Гобсек - мільйонер, лихвар, один з тіньових володарів нової Франції. Позичаючи гроші під величезні проценти, він фактично грабує своїх «підопічних», принижує їх морально і стає володарем їхніх доль. Гобсек для Бальзака - це живе втілення тієї хижацької сили, котра цілеспрямовано, жорстоко й безупинно пробивається до влади, і письменник робить спробу розкрити джерела виникнення та механізму дії цієї страшної сили. Гобсек не просто займається своїм мерзенним «фахом», він ще й розмірковує над ним, аналізує систему виникнення , «кругообігу» золота і його впливу на розвиток усього суспільства й психологію окремих осіб. Бальзак у цьому реалістичному творі огортає цю постать водночас і певною вуаллю романтичної таємниці, якоїсь символічної узагальненості.

Продовжити

Яке місце посідала «Людська комедія» у творчості Бальзака?

Над цим циклом романів письменник працював до кінця життя. Було створено 87 романів, хоча за планами й каталогами самого 0. Бальзака мало бути ще 56 романів. Найголовніша особливість - «персонажі, що повертаються», тобто дійові особи романів Бальзака переходять з твору до твору. Читач зустрічає їх різними - юними, змужнілими, старими, головними героями або другорядними у різних романах. Кожен герой - це тип тогочасного суспільства. Так створюється цілісна картина суспільства. «Людська комедія» - це спроба створення моделі сучасного Бальзаку суспільства в усіх виявах і на всіх рівнях. За задумом автора, повість «Гобсек» мала увійти до великого циклу романів «Людська комедія», над яким Оноре де Бальзак працював протягом усього життя. Створюючи «Людську комедію», автор прагнув змалювати сучасне йому суспільство таким, яким воно було. Це зумовило стиль написання повістей та романів - реалістична проза.

Продовжити

Оноре де Бальзак — один з найяскравіших письменників в історії світової літератури

“Король романістів”, - так назвав його Ф. Стендаль. У романах Бальзака втілені такі характерні риси реалізму, як намагання наблизитися до реалій життя, відтворити типові характери за типових обставин, соціальність. Письменника цікавили не лише окремі людські особистості, а й суспільство загалом. Не випадково у передмові до “Людської комедії” він висловив бажання бути його “секретарем”. Проте твори Бальзака не були простим копіюванням життя французького суспільства, героїв “Людської комедії” породила буйна уява, фантазія письменника. Донині залишається загадкою питання про те, ким же він був насправді: реалістом чи фантазером і провидцем? Мабуть, і тим, і іншим. Але передусім Бальзак - оригінальний мислитель, філософ, який порушував у своїх творах складні питання людського буття.

Продовжити

Ідея повісті О. Бальзака «Гобсек»

У світовій та українській літературі нам відомо безліч прикладів, коли письмен^ ники всебічно змальовували сучасне їм суспільство, з усіма його вадами та позитивними рисами. Письменство завше гостро реагувало на події, що відбувалися з його народом, змальовуючи їх у своїх романах, повістях, оповіданнях та поемах. Оноре де Бальзак - видатний французький письменник XIX століття. Протяв гом свого життя він намагався здійснити по-справжньому фундаментальний та геніальний творчий задум - написати цикл романів під загальною назвою «Людська комедія», у якому прагнув зобразити французьке суспільство, створюючи яскраві та оригінальні, проте характерні для епохи образи-типи. «Гобсек» - повість, що об’єднувалася з «Людською комедією» спільним заі думом. У XIX столітті у політичному та суспільному житті Франції відбувалися значні зміни та перетворення. Внаслідок революційних подій у суспільстві запанував хаос, опосередковано правити суспільством почали зовсім не ті «образи-типи», яких усі очікували. Гобсек - реалістичний образ, один з характерних типів тієї епохи.

Продовжити

Неоднозначність образу Гобсека в однойменній повісті Оноре Бальзака

Повість «Гобсек» займає особливе місце серед інших творів Оноре Бальзака першої половини 30-х років. Це один із найвидатніших творів письменника.
Центральний образ твору — лихвар Гобсек. Біографія Гобсека, яку Бальзак вводить в оповідь, розкриває життєву основу його філософії. Філософія Гобсека — своєрідний підсумок його особистого життєвого шляху. Він був моряком, морським торговцем, об’їхав увесь світ, бачив далекі та екзотичні країни. Його розвинута свідомість, не властива йому з дитинства, пояснюється тим, як багато він бачив протягом свого життя. Він пройшов через усе, щоб накопичити своє багатство: мав зв’язок із корсарами, був причетний до американської війни за незалежність, потерпав від голоду, пройшов через смертельну небезпеку, кілька разів втрачав і знов здобував багатство.

Продовжити

Суперечливість образу головного героя повісті Оноре де Бальзака “Гобсек”

На думку Бальзака, психологія і спосіб життя людини залежать не від природи, а від формування у соціальному середовищі, Тому, щоб зрозуміти образ головного героя одноіменної повісті Гобсека, треба дізнатись про його минуле. Автор не подає біографію героя, а тільки окремі штрихи до неї. Коли герою виповнилось 10 років, мати влаштовує сина на корабель юнгою. Він довго мандрував, поки не залишився в Парижі. Невідомо, чи був він релігійною людиною, як нажив свій капітал. Відомо лише, що він боровся за незалежність Америки, знався з багатьма видатними людьми своєї епохи, пізнав багато розчарувань.
Суворі умови життя привчили йогоне замислюватися над тим, які засоби обрати для досягнення мети.
Отже, перш ніж стати лихварем, Гобсек пройшов тяжку життєву школу. Чому ж він вибрав саме таке заняття? Бо це були обміркована і зважена позиція та переконання. Гобсек вирішив, що ні моральні принципи, ні кохання, ні мистецтво не вирішують нічого в реальному житті. «З усіх земних благ є тільки одне досить надійне… Це золото!»

Продовжити

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку