Школяр UA

Оноре де Бальзак

Яке місце посідала «Людська комедія» у творчості Бальзака?

Над цим циклом романів письменник працював до кінця життя. Було створено 87 романів, хоча за планами й каталогами самого 0. Бальзака мало бути ще 56 романів. Найголовніша особливість - «персонажі, що повертаються», тобто дійові особи романів Бальзака переходять з твору до твору. Читач зустрічає їх різними - юними, змужнілими, старими, головними героями або другорядними у різних романах. Кожен герой - це тип тогочасного суспільства. Так створюється цілісна картина суспільства. «Людська комедія» - це спроба створення моделі сучасного Бальзаку суспільства в усіх виявах і на всіх рівнях. За задумом автора, повість «Гобсек» мала увійти до великого циклу романів «Людська комедія», над яким Оноре де Бальзак працював протягом усього життя. Створюючи «Людську комедію», автор прагнув змалювати сучасне йому суспільство таким, яким воно було. Це зумовило стиль написання повістей та романів - реалістична проза.Бальзак намагався якомога реалістичніше змалювати сучасне йому суспільство, не приховуючи жодної вади соціуму, часто спеціально наголошуючи на них. Суспільство зображено всебічно, а не тільки окремі риси. Ми бачимо і політичну, і економічну ситуації, бачимо і психологію персонажів. У цьому реалізм творів Бальзака. Усі персонажі, що діють у повісті, - типові образи. У кожному з персонажів своєї «Людської комедії» в цілому і кожного твору її зокрема Бальзак намагається показати певний суспільно-психологічний тип людини. Реалістичність полягає у неоднозначності цих персонажів: жоден не постає перед нами носієм тільки однієї риси, кожен з них - складна та суперечлива особистість - так само, як у житті не трапляється людей, лише скупих чи винятково добрих, без жодного недоліку.

У своїй повісті «Гобсек» Оноре де Бальзак використовує типові прийоми реалістичної прози. Реалістичний портрет допомагає нам уявити персонажів. Пейзаж або інтер’єр дає уявлення про місце подій і не більше, він не має прихованого емоційного навантаження, ці частини твору слід сприймати як декорації.У реалістичній прозі Бальзака наявні поодинокі елементи романтизму. Певна загадковість є у самому образі головного героя - Гобсека. Ми не маємо жодних відомостей про його минуле, його теперішнє також сповнене загадок та таємниць для нас. Філософський розум та неабияка здатність впливати на людей (не тільки шляхом шантажу, але й певними прийомами психологічного маніпулювання) - також романтичні риси в образі Гобсека. Проте реалістичне у повісті значно переважає над романтичним.

Повість «Гобсек» - частина грандіозного задума Бальзака. За її допомогою ми маємо можливість дізнатися про сучасне пи менникові суспільство. Усі образи реалістичні та надзвичайно «живі». П розгортаються на тлі суспільних та політичних перетворень у Франції поча XIX століття. Типовість образів має велике значення для реалістичного змалювання тогочасної дійсності.

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку