Школяр UA

По Едгар

Чорний кіт — твір-відгук

Едгар Аллин По, чудовий американський поет і прозаїк, відчував величезний інтерес до мотивів і спонукальних причин людських учинків, до таємних глибин душі, про які багато з людей навіть не підозрюють. У багатьох оповіданнях він досліджує те, що називається духом протиріччя, своєрідним роздвоєнням особистості. Э. По хвилював питання: чому людина часто робить всупереч своїм явним бажанням і навіть вигоді, як виходить, що злочинець хоче викриття або ж чимала й добра людина вчиняє злочин. В оповіданні “Чорний кіт” причина переродження героя, м’яких, чутливих, люблячих тварин людини, у лиходія названа прямо. Це алкоголь. На жаль, письменник добре знав, яке руйнуюча дія робить він на особистість. Герой оповідання неухильно деградує, міняється його характер. Раніше він обожнював тварин, був відданий своїй дружині, такій же м’якій і щиросердечній жінці. Але в міру того, як він співався, тварини почали дратувати його. Він знущається з мавпочки й собаки, і тільки чорний кіт Плутон ще викликає в нього подоба поваги й прихильності.

Продовжити

Романтизм у зображенні героїв Едгара По

Едгар По — надзвичайно яскрава постать у світовій літературі. Його поезія вплинула на творчість поетів різних народів. Його прозові твори стали_ підґрунтям нових жанрів — детективного і науково-фантастичнопх Його психологічні новели заклали підвалини психологічної прози. Його критичні праці сприяли формуванню американської національної літератури. Велику увагу Едгар По приділяв художній майстерності твору. Він першим у літературі усвідомив емоційну силу слова і прагнув так будувати свої твори, щоб досягти найбільшого впливу на читача. У цьому полягає найяскравіша особливість романтизму Едгара По.

Продовжити

Образ головного героя в оповіданні Е. По «Золотий жук»

Американський письменник, новеліст, поет, критик. На долю його випали нелегкі життєві випробування: народився в сім’ї бродячих акторів, рано втратив батьків, його взяла на виховання багата родина, але щастя було недовгим. Характери нового батька і чужого сина не співпадали і зрештою Едгар змушений був покинути забезпечену родину і поневірятися. З 1828 до 1831 року По друкується, видає три поетичні збірки, але успіху вони не мають. Від голоду його рятує премія, якою його нагородили у конкурсі на краще оповідання. Це був «Рукопис, знайдений у пляшці». До 1840 року у Едгара По вже два томи новел, 1845 року виходить збірка «Ворон та інші вірші».

Продовжити

Романтичнi герої Едгара По

Едгар По - надзвичайно яскрава постать у свiтовiй лiтературi. Його поезiя мала значний вплив на творчiсть поетiв рiзних народiв, але на батькiвщинi, в Америцi, його вiршi довго не розумiли i не визнавали. Прозовi твори Едгара По стали пiд´рунтям нових жанрiв, детективного i науково -фантастичного, тому Ж. Верн i Г. Уеллс вважали його своїм учителем. Його психологiчнi новели заклали пiдвалини психологiчної прози. Критичнi працi сприяли формуванню американської нацiональної лiтератури.

Продовжити

Едгар По — надзвичайно яскрава постать у світовій літературі

Його поезія значною мірою вплинула на творчість поетів різних народів, але на батьківщині, в Америці, його вірші довго не розуміли і не визнавали. Його прозові твори стали підґрунтям нових жанрів, детективного і науково-фантастичного, тому Ж. Верн і Г. Веллс вважали його своїм учителем. Його психологічні новели заклали підвалини психологічної прози. Його критичні праці сприяли формуванню американської національної літератури.

Продовжити

Гімн людському інтелектові за новелами Е. По «Золотий жук», «Вбивство на вулиці Морг»

Едгар По - надзвичайно яскрава постать у світовій літературі. Його поезія вплинула на творчість поетів різних народів. Його прозові твори стали підґрунтям нових жанрів, детективного і науково-фантастичного. Його психологічні новели заклали підвалини психологічної прози. Його критичні праці сприяли формуванню американської національної літератури. Велику увагу Едгар По приділяв художній майстерності твору. Він першим у літературі усвідомив емоційну силу слова і прагнув так будувати свої твори, щоб досягти найбільшого впливу на читача. У цьому полягає найяскравіша особливість романтизму Едгара По. У прозових творах своєрідність романтизму американського письменника виявилася дуже яскраво.

Продовжити

Таємничий i пригодницький свiт новел Едгара По

Едгар Алан По - вiдомий американський письменник та критик. Саме вiн ще у ХIХ сторiччi започаткував детективний жанр i створив передумови виникнення ще двох жанрiв - психологiчного оповiдання та наукової фантастики.

На початку своєї творчої дiяльностi Едгар По прославився як поет, але i в його прозаїчних творах є багато поетичного, а саме - їхня психологiчнiсть та емоцiйнiсть, у тi часи не дуже характернi для прози. Iншою важливою ознакою його новел є надзвичайно правдоподiбна розробка неправдоподiбних сюжетiв, яка досягалася через вiдтворення дуже точних деталей, як зовнiшнього плану, так i подробиць психологiчних реакцiй героїв, а також логiчнiсть їх побудови.

Продовжити

Едгар Алан По — Видатний американський письменник

В історію американської літератури Едгар Аллан По увійшов як поет, новеліст і критик. Він є класиком “короткого оповідання”. Його вважають родоначальником детективного жанру. Як це не дивно, але Америка По не відразу оцінила. За його життя американці не сприймали американських письменників всерйоз і захоплювалися Діккєнсом. Настрої вікторіанської Англії, література якої була схильною до моралізаторства і втілення релігійного ідеалу, були широко розповсюдженими і в Америці. Тому творчість По “прийшлася не до двору”. Першими оцінили “божевільного поета” французькі “прокляті поети” ( Бодлер, Верлен, Рембо ), а також символісти. Вони побачили у ньому фундатора нового мистецтва, позбавленого дидактичного, виховного начала. Розповсюдження у Європі теоретичних робіт “Філософія творчості” та “Поетичний принцип” теж сприяли новому баченню спадщини Едгара По. Чудернацькі марення По приваблювали Достоєвського, але російський письменник писав: “Едгара По можна, скоріше, назвати письменником капризним, ніж фантастичним”. Образи По лякають своєю природністю і буденністю. Це жах, який давно став звичним. Жах, в якому постійно існує людина, що є повністю відірваною від суспільства “нормальних людей”.

Продовжити

Життєвий і творчий шлях Едгара По

Батьки Едгара По були в минулому акторами, вони залишили його сиротою, коли йому ще не було трьох років. Про матір вірогідно відомо, що вона вмерла рано, про батька це можна сказати зі значною визначеністю. У всякому разі, він зник, і доля його так і залишилася таємницею.

Дитину усиновив Джон Аллан з Річмонда, де процвітав, як тютюновий торговець. Матеріальний статок у родині був, звичайно, зміною на краще для маленького Едгара, але він незабаром став пустуном долі своїх бездітних прийомних батьків, а це жодному дитині не йде на користь. Через чотири роки, коли хлопчику було сім років, Аллани переїхали в Лондон. Війна з Англією була закінчена, шлях для торгових суден знову зробився безпечний, і містер Аллан збирався відкрити контору в Лондоні. Війна Англії з Францією теж була кінчена, але про це Алани довідалися вже в Англії, тому що під час битви під Ватерлоо вони знаходилися в шляху. Вони пробули в Англії до літа 1820 року. Едгар По провів цей час у школі, причому жодного разу за увесь час не перепливав протоки між Англією і європейським континентом, і з тих пір узагалі за кордоном не бував.

Продовжити

Гімн людському інтелектові

Шкільний твір за новелами Едгара По «Золотий жук», «Вбивство на вилиці Морг». Хто з нас із захопленням не читав детективних оповідань чи повістей?! Хто з нас з надзвичайною зацікавленістю не стежив за вчинками улюблених героїв детективних кінофільмів? Звичайно, детективний жанр має велику кількість прихильників, бо цікаво спостерігати за логікою розкриття таємниць, у якій демонструються невичерпні можливості людського розуму. Американця Едгара По по праву вважають засновником детективного жанру, майстром захоплюючої фантастичної новели. Основою більшості його оповідань є сміливі гіпотези і припущення. Письменник мав надзвичайну здатність відчувати, в якому напрямку може розвиватися наукова думка майбутнього і, не відступаючи від суворо логічних законів дійсності, творив свої фантастичні оповідання у такий спосіб, що вони сприймалися сучасниками як опис реальних подій. Такими є його оповідання про повітроплавання, про мандрівки у віддалені країни і на місяць, про таємниці людської психіки. Оповідання Едгара По «Золотий жук» та «Вбивство на вулиці Морг» принесли йому широке визнання. Усі ці твори письменник назвав «логічними», бо вони побудовані за законами логіки й аналітичного мислення.

Продовжити

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку