Школяр UA

По Едгар

Романтизм у зображенні героїв Едгара По

Едгар По — надзвичайно яскрава постать у світовій літературі. Його поезія вплинула на творчість поетів різних народів. Його прозові твори стали_ підґрунтям нових жанрів — детективного і науково-фантастичнопх Його психологічні новели заклали підвалини психологічної прози. Його критичні праці сприяли формуванню американської національної літератури. Велику увагу Едгар По приділяв художній майстерності твору. Він першим у літературі усвідомив емоційну силу слова і прагнув так будувати свої твори, щоб досягти найбільшого впливу на читача. У цьому полягає найяскравіша особливість романтизму Едгара По.У прозових творах своєрідність романтизму американського письменника виявилася дуже яскраво. Е. По віддавав перевагу невеликим за розмірами жанрам — новелі й оповіданню. Він вважав, що великий твір, який не можна прочитати відразу, не з такою силою впливає на читача, тому що цілісність твору порушується. У прозі він поставив проблему зіткнення свідомості людини з реальністю.

 

Письменник вірив у розум. Він вважав, що тільки розум може вивести людину з трагічних протиріч сучасності. У цьому теж полягає і порчі роботи із зарубіжної літератури його романтизму, недаремно його називали раціоналістом у романтизмі.

У оповіданні «Маятник і провалля» По досліджує почуття жаху, що охопило душу героя, і здатність розуму мислити, дивлячись в обличчя смерті. Душа героя жахнулась від сутички зі світом, в якому для неї, дуті, немає місця, але розум наполегливо шукає вихід навіть з явно бгінадійного становища. Людина може мислити й мусить це робити. Щасливий кінець цього оповідання — це перемога розуму людини.

Раціоналістичне спрямування романтизму По ше яскравіше виявишся в «логічних оповіданнях», що започаткували детективний жанр. V оповіданні «Золотий жук» розповідь ведеться від першої особи, ім’я якої автор не називає, тому що оповідач уособлює типове мислення. Головний герой — Вільям Легран — мислить незашорено, автор наді-мис його неабиякими логічними здібностями. Оповідач і Легран стали спідками однієї і тієї самої події. Але оповідач не звернув увагу на де-нкі дрібниці, що допомогли Леграну розкрити таємницю піратського скарбу.

Романтичні герої Е. По живуть у реальному, сучасному авторові гніті. їхня романтична винятковість прихована в їхньому внутрішньому світі, в можливостях відчувати і мислити.

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку