Школяр UA

Салтиков-Щедрін М.Є.

Сатира М. Е. Салтикова-Щедріна в романі “Добродії Головлеви”

На уроках російської літератури вивчається творчість Михайла Євграфовича Салтикова-Щедріна. Прочитавши його огляд-огляд-роман-огляд “Історія одного міста” і казки цього автора, ми дивуємося сміливості й дотепності, з якими. поет показує безсовісне пограбування народу; критикує ліберальних діячів і письменників, що плазують перед владою. Знайомлячи із творами Салтикова-Щедріна, хочеться більше довідатися про його творчість. Велике враження робить роман “Добродії Головлеви”. З історії цього добутку ми довідаємося, що в його основу лягли кілька оповідань про сім’ю Головлеви, що ввійшли спочатку в цикл “Добромисні мовлення”. У романі дуже гостро критикується паразитичний клас дворян. Очами мужика, що піддається нещадної експлуатації, дивиться письменник на поміщицьку садибу й бачить у ній саму смерть, злісну. З невблаганною правдивістю малює Щедрін картину руйнування дворянської сім’ї, що відбиває занепад, розкладання, приреченість класу кріпосник-кріпосників-визискувачів-кріпосників. Весь сенс життя Головлеви полягає в корисливості, нагромадженні багатства, у боротьбі за це багатство. Вражають підозрілість, бездушна жорстокість, лицемірство, взаємна ненависть, що панують у цій сім’ї.

Продовжити

Тема сім’ї в романі “Добродії Головлеви”

“Добродії Головлеви” - це соціальний роман з життя дворянської сім’ї. Розкладання буржуазного суспільства, як у дзеркалі, відбилося й у розкладанні сім’ї. Валить весь комплекс моральних відносин, що цементують родинні зв’язки й регулюють моральні норми поводження. Тема сім’ї стає злободенною. Увага М. Е. Щедріна в цьому романі цілком присвячено аналізу каліцтв, дослідженню причин і показу наслідків. От перед нами родоначальниця й глава сімейства Орися Петрівна Головлеви. Вона владна й енергійна поміщиця, господарка й глава сімейства, натура цілеспрямованими, складними, багата своїми можливостями, але зіпсована безмежною владою над сім’єю й навколишніми. Вона одноосібно розпоряджається маєтком, знедолюючи кріпаків, перетворивши чоловіка в нахлібника, калічачи життя “осоружним дітям” і розбещуючи “мазунчиків”. У фантастичній погоні за “придбаним” вона помножила багатство чоловіка. Для кого й для чого? Тричі ми чуємо в першому розділі її крик: “И для кого я всю цю прірву збираю! Для кого припасаю! Ночей недосипаю, шматка недоїдаю… для кого!?” - Питання Орисі Петрівни, звичайно, риторичний: мається на увазі, що все це вона робить для сім’ї, для дітей. А чи не так це насправді? Ні, не так. Про сім’ю, про дітей, про материнський борг вона говорить, щоб замаскувати своє щире відношення - повна байдужість, так щоб злі мови не докорили. Голосно, для всіх - лицемірний - лицемірні ханжеськи - лицемірні слова про померлу дочку Ганні і її сиріткам-близнюкам: “Одну дочку Бог взяв - двох дав”. Для себе, для “внутрішнього вживання”: “Як жила твоя сестриця (це пише вона своєму “мазунчикові” Порфирієві) безпутно, так і вмерла, підкинувши мені на шию двох своїх щенят”.

Продовжити

“Історія одного міста” М. Е. Салтикова-Щедріна

Тема самовладдя, як і тема власності, постійно була в центрі уваги Щедрін -письменника. І якщо служіння примарі власності знайшло своє вираження в романі “Добродії Головлеви”, особливо в образі Іудушки, те служіння примарі держави знайшло аналогічне, класичне втілення в “Історії одного міста”, де письменник намалював цілу галерею самовладних правителів, що завершує зловісно монументальна фігура Угрюм-Бурчеева. “Історія одного міста” - історія гноблення народу й рішучий осуд покірливої смиренності, що і уможливило існування наскрізь прогнилого реакційного ладу. “Історія одного міста” написана від імені літописців, що запам’ятали найважливіші діяння начальників з 1731 по 1825 рік. Сам автор повідомляє себе видавцем знайденої їм у міському архіві об’ємистого зошита, пояснюючи й коментуючи яку, стає в позу мнимої простодушності, що дозволило йому виразити самі сміливі думки під видом наївних міркувань недалекого провінційного архіваріуса. Хронологічні рамки оповідання досить умовні. Сам автор вільно звертається з ними. Він те висміює монархічну легенду про покликання варягів, тим самим відносячи дію оповідання до далеких часів підстави Російської держави, то переноситься до сучасним йому подіям.

Продовжити

Сатира на людські пороки в добутках М. Е. Салтикова-Щедріна

Багато письменників і поети використали казку у своїй творчості. З її допомогою автор висміював той або інший порок людини й усього суспільства. Казки Салтикова-Щедрин різко індивідуальні й відмінні одна від іншої. Сатира була зброєю письменника. У середині XIX століття через існуючу строгу цензуру автор не могло до кінця оголити пороки суспільства, показати всю неспроможність російського управлінського апарата. За допомогою казок “для дітей неабиякого віку” автор зміг донести до своїх сучасників різку критику існуючого суспільного устрою. Для написання казок автор використає такі прийоми, як гротеск, гіпербола, антитеза. Всі казки діляться на чотири групи. Викриття деспотизму влади - у казках “Ведмідь на воєводстві”, “Орел-меценат”, “Богатир”, У казці “Ведмідь на воєводстві” утримується нещадна критика самодержавства. Злого воєводу поміняє ревнивий, а ревнивого поміняє добрий. Але життя лісових жителів краще не стає. Зло полягає в природі влади. Критиці боягузливої, помірно-ліберальної інтелігенції, присвячені такі казки як: “Премудрий піскар”, “Самовідданий заєць”, “Розсудливий заєць”, “Король-ідеаліст” і інші.

Продовжити

Казки М. Е. Салтикова-Щедріна

М. Е. Салтиков-Щедрін - один з найбільших російських сатириків, що бичував самодержавство, кріпосництво, а після реформи 1861 року - пережитки кріпосного права, що вкоренилися в психології людей. Творчість Щедріна пов’язане із традиціями його геніальних попередників: Пушкіна (”Історія села Горюшина”) і Гоголя (”Мертві душі”). Але сатира Щедріна гостріше й нещадніше. В усій красі розкрився талант Щедрін - викривача в його казках. Казки з’явилися своєрідним підсумком, синтезом ідейно-творчих шукань сатирика. З фольклором вони зв’язані не тільки наявністю певних уснопоетичних деталей і образів, у них виражене народне світорозуміння. У казках Щедрін розкриває тему експлуатації, дає нищівну критику дворян, чиновників - всіх тих, хто живе народною працею. В “Повісті про те, як один мужик двох генералів прокормив” Щедрін викриває паразитизм двох колишніх великих чиновників, що потрапили на острів. Це генерали-дармоїди, що не принесли ніякої користі державі, все життя прослужив в реєстратурі, що потім скасували “через непотрібність”.

Продовжити

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку