Школяр UA

Самчук Улас

«Марія» У. Самчука — розповідь про примусову колективізацію

«Марія» У. Самчука один з ранніх творів поета. Поєднанням реальних картин революційної доби з біблійними символами сприяє визначенню ідеї твору: П. Тичина намагається видобути світло вбитої любові, гуманності, співчуття до людських страждань. Як стверджує Р. Мовчан, до розгляду матері у новелі «Мати» Г. Косинки слід підходити двояко. З одного боку, автор змальовує образ реальної матері (щоправда вона існує лише в спогадах та переживаннях Андрія, хоча її великі очі запам’ятовуються читачеві), і як наскрізний образ материнства.

Продовжити

«Марія» Уласа Самчука — найсенсаційніший твір та перший художній донумент української літератури про голодомор

Роман «Марія» — роман-спалах, роман-реквієм, роман-набат! Саме цим тво­ром Улас Самчук явив усьому світові невичерпні потенційні можливості україн ського образного слова. Він був перший, хто показав справжнє страхітливе облич чя комунізму, змалювавши у романі «Марія» жахливі картини лютого голодомору 1932—1933 років, який принесла на українську землю радянська влада. Коли пи­сався твір, в Україні лютував голод, штучно зроблений із метою винищення се­лянства. Свіжими слідами цих страшних подій пішов Улас Самчук, зобразивши жорстоку правду про становите українського народу, це й стало причиною за борони роману «Марія» в СРСР. Адже автор відкрито заявив, що голодомор при звів до зменшення українців на одну п'яту, що становило близько восьми міль йонів людей.

Продовжити

Сторінки життєпису Уласа Самчука

І. Гомер XX сторіччя. (Один із найвидатніших українських письменників XX сто­річчя Улас Самчук найповніше втілив у своїй творчості трагічну долю народу України, розповів про національну трагедію 30-х років, за що письменника називають Гомером XX сторіччя.) II Тяжкі роки становлення письменника. (Із п'ятьох дітей у сім'ї вижив тільки Улас; хоча батько був заможним селянином, однак не завжди мрії майбутнього митця могли здійснитися. Молодий хлопець мріяв про справжню освіту. Проте вчився спочатку в Тилявці, потім у Дерманській двокласній школі при семінарії. Був мобілізований до війська, служив у Західній Польщі, але скоро дезертирував до Німеччини.)

Продовжити

Особливе місце етапі «Нарід чи чернь?» у публіцистичній спадщині Уласа Самчука

I. Актуальність статті «Нйрід чи чернь?» на початку війни. (Стаття була опублі кована 9 листопада 1941 року в газеті «Українське слово», яка стала виходити в окупованому Києві. Багато представників української діаспори мали надію на те, що фашизм знищить комунізм і дасть можливість українцям самим вирішувати долю України. Улас Самчук приїхав в Україну на початку війни, він вважав актуальною проблемою не фізичне виживання, а піднесення людської гідності та національної свідомості українців.)

Продовжити

Страдницьке життя Марії (за однойменним твором У. Самчука)

«Марія» — роман-хроніка, роман-спалах, який У. Самчук присвятив матерям, які загинули голодною смертю на Україні у 1932—1933 роках. Роман «Марія» — це хроніка життя жінки-селянки, яка є втіленням трагедії всієї України.

Марія, центральний персонаж твору, — трудівниця, дружина, матір. Це жінка, яка кохала, раділа, працювала, ростила дітей і все життя тяжко страждала. Рано зали шилася сиротою. В дні похорону батька, а потім матері сиділа маленька дівчинка голодна. Вона ще не до кінця усвідомила трагедію втрати батьків, та вже знала, що таке голод. Із напівголодного існування почалося її подружнє життя з Гнатом.

Продовжити

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку