Школяр UA

Такубоку Ісікава

Тонке сприйняття барв і звуків життя (у танках Ісікави Токубоку)

В усьому світі люди мають однакові почуття, досить часто розмірковують над однаковими «вічним» проблемами, але літературні та взагалі мистецькі твори представників різних культур, які відображують ці проблеми й почуття, можуть бути дуже несхожими. Особливо це помітно, коли йдеться не про споріднені культури географічно близько розташованих країн, що мали багато спільного в історії, а про такі, так би мовити, над культури, як Схід і Захід. Європейське мистецтво тяжіє до масштабних полотен і сокочитих барв. Далекий Схід — до графічної точності. Це стосується не лише живопису: в літературі помітний такий самий підхід. У японській традиційній поезії здавна виникли особливі дуже короткі форми віршів: танка і хоку.

Продовжити

Поєднання в жанрі танки картин реального буття та особистих асоціацій поета (вірші Ісікави Такубоку)

Японський поет кінця XIX—початку XX ст. Ісікава Такубоку.

Я відкриваю цю маленьку збірочку навмання. Я нічого не шукаю спеціально — просто читаю кілька коротеньких віршів і чимраз замислююсь: як можна так написати? Цей жанр японської поезії зветься танка. У вірші всього п'ять рядків, нема та не може бути докладної розповіді, але поет зміг сказати так багато, що більше нічого додати, та й не треба:

Продовжити

Мої улюблені танки Такубоку

Ісікава Такубоку — один з найпопулярніших поетів Японії. Його танки відкрили нову епоху в створенні цієї давньої форми японської поезії.

Танка завжди створює якесь одне цілісне враження, яке тягне за собою ланцюжок асоціацій. Так поет включає у процес співтворчості читача, оскільки поезія завжди розраховує на емоційне відлуння. Чи не найвідоміша танка Такубоку викликає безліч асоціацій:

Продовжити

Гра слів та багатозначність образів танки Такубоку

Гра слів та багатозначність образів танки Такубоку

Ісікава Такубоку (1885-1912) - один із найулюбленіших поетів Японії. Багато його віршів стали народними піснями. Таке визнання - велика честь для будь-якого поета. Такубоку прожив лише двадцять шість років і залишився в пам'яті людей юнаком. Його літературна спадщина налічує багато томів: збірки віршів, романи, критичні та публіцистичні статті, щоденники високої художньої якості. Та насамперед його цінують як автора п'ятивіршів танка. "Танка" в перекладі з японської "коротка пісня". Цій літературній формі притаманні лаконізм, глибина змісту, багатозначність образів.
Ісікава Такубоку народився в селі Сібутамі, що на острові Хонсю. В його віршах живуть прекрасні образи батьківщини. Рідному селу, спогадам про роки дитинства, прожиті там, присвятив поет найзворушливіші вірші. Любов до своєї малої батьківщини Такубока проніс через все життя.

Продовжити

Ісікава Такубоку — майстер танки

Танка — найдавніша японська поетична форма, що дожила й до наших днів. Протягом століть вона мала періоди розквіту й відносного занепаду.

Наприкінці XIX століття ця майже забута форма набуває популярності завдяки творчості основоположників романтичного напряму в поезії танка Ірсана Теккана та Іосано Акіко, п'ятивірші якої стали найвищим досягненням цього напряму. Ісікава Такубоку, їх учень, досяг у формі танка нових вершин, він став основоположником реалістичного напряму. Кажуть, що оволодіти "стилем Такубоку" поки що не зміг ніхто. Стиль п'ятивіршів Такубоку відзначається граничною простотою і водночас глибоким психологізмом, відсутністю щонайменшої вимушеності, а через це й бездоганністю форми. Інколи Такубоку порушував канон танки, зменшуючи або збільшуючи кількість складів у вірші-рядку, але ця формальна незграбність була не примхою, а прагненням передати за допомогою такої форми незграбність, непригладженість почуттів, які висловлював поет.

Продовжити

Лірика в поезії Ісікава Такубоку

Коли вперше читаєш японську поезію, не залишає відчуття прекрасного й чужого одночасно. Так не схоже на європейську літературу, так коротко, уривчасто, пронизливо звучать хоку й танка - традиційні тривірші й п’ятивірші. Потім, довідавшись більше, розумієш, звідки відчуття не створеного, написаного, а начебто породженого вірша. Японська поезія не знає чернетки, вірш створюється відразу, як відкривається пейзаж у розламі гір: клаптик неба, легеня хмара, соснова гілка. Але щоб досягти досконалості, потрібно довго вигострювати навички ремесла. Тільки пройшовши тверду школу, поет знаходить волю. Ісікава Такубоку - один з любимих японських ліриків, творець нової японської поезії. Він прожив усього 27 років, але залишив збірники віршів, романи, статті, щоденники. Все це ввійшло в золотий фонд сучасної японської літератури. Вірші Ісікава Такубоку вражають напруженістю емоцій і скупими, ретельно відібраними штрихами, якими майстер малює ліричний образ. Один з найвідоміших віршів “На піщаному білому березі” зі збірника “Жменя піску”. У п’ятьох рядках передана сум, нескінченна самітність, безбережність океану й нескінченна невідомість майбутнього. Це вірш можна приводити тільки цілком, ця досконалість, у якому нема чого додати або зменшити:

Продовжити

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку