Белль Генріх

Друга світова війна і трагізм долі героїв Белля

Як розкривають Другу світову війну німецькі письменники з їх історичною провиною за розв’язану війну і неминучою спокутою цієї вини перед світом. Коли у 1945 році разом із капітуляцією німецького уряду подала у відставку гітлерівська ідеологія та виплекана нею штучна культура, покоління того часу пережило повне духовне банкрутство. Німецьке суспільство дійшло до духовного відродження через усвідомлення своєї історичної провини за розв’язання Другої світової війни, через критичну переоцінку вчорашніх ідеалів. Цей шлях зокрема був окреслений у творчості німецького письменника Генріха Белля.

Детальніше...

Контраст шкiльної iлюзiї та воєнної дiйсностi (за оповiданням Генрiха Белля “Подорожнiй, коли ти прийдеш у Спа…”)

Жодна вiйна в iсторiї людства не зачiпала стiлькох людей, не зламувала стiлькох долей, як Друга свiтова. На її рахунку мiльйони загиблих, мiльйони сирiт, бездомних, зневiрених… I мiльйони ж людей вона змусила переглянути свої iдеали. Останнє особливо стосується тих, хто воював на боцi нацiонал-соцiалiстичної Нiмеччини. Серед них був i нiмецький письменник Генрiх Белль, що у своїх творах передав особистi враження. Бiльшiсть його творiв побудованi саме як уривки бiографiй героїв, що, взятi разом, створюють розгорнуту розповiдь про страшну долю його поколiння. Зазвичай це оповiдання невеликi за обсягом, викладенi стилiстично просто, майже документально. Хоча Белль писав i романи, популярнiсть йому принесли саме твори малого жанру. Сюжетно вони рiзнi, хронологiчно оповiдання охоплюють i моменти з передiсторiї вiйни, вiйну, повоєннi часи, але навiть там, де подiї вiдбуваються “до” або “пiсля”, вiйна лишається провiдною тематикою.

Детальніше...

Сумна клоунада головного героя роману Г. Белля “Очима клоуна”

Г. Белль вибрав собі героя, що знаходився в положенні самотнього судді навколишнього світу. Погляд на світ «Очима клоуна» — це погляд на світ незалежного художника. Бо хто ж, як не клоун, творча особистість, може сказати правду? Головного героя роману Г. Белля Ганса Шніра сприймаєш як клоуна не тільки за родом його занять. Саме так сприймається єдина нормальна людина серед очманілого, божевільного суспільства, що грає в якусь дивну гру, яка занадто затяглася. Живучи в добропорядній родині німецьких бюргерів, заможних і впливових людей, які діють не за принципами, не за велінням серця, а за якимись хаотичними, мінливими законами політичної і соціальної моди, Ганс увесь час виходить зі «встановлених рамок».

Детальніше...

Контраст шкiльної iлюзiї та воєнної дiйсностi (за оповiданням Генрiха Белля “Подорожнiй, коли ти прийдеш у Спа…”)

Жодна вiйна в iсторiї людства не зачiпала стiлькох людей, не зламувала стiлькох долей, як Друга свiтова. На її рахунку мiльйони загиблих, мiльйони сирiт, бездомних, зневiрених… I мiльйони ж людей вона змусила переглянути свої iдеали.

Останнє особливо стосується тих, хто воював на боцi нацiонал-соцiалiстичної Нiмеччини. Серед них був i нiмецький письменник Генрiх Белль, що у своїх творах передав особистi враження.

Детальніше...

Внутрішня еволюція героя оповідання Г. Белля

Г. Белль - німецький письменник, який, пройшовши фронтами Другої світової війни, здобув переконання, що війна - найбільше зло у світі. Тому вся його творчість просякнута антивоєнним пафосом. Оповідання «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» є шедевром малої прози Белля. Головний герой твору, від особи якого ведеться оповідь, не має імені, бо іаких, як він, було сотні тисяч. Та врешті-решт вермахту й не потрібні були імена, особистості. Фашистському режиму Гітлера були потрібні слухняні роботи, які готові бездумно йти туди, куди накаже фюрер. У нацистській школі їх намагалися виховувати стійкими солдатами зі стандартними поглядами на життя, переконаннями у вищості арійської нації, якій має скоритися увесь світ. Пораненого героя привезли до шпиталю, який розмістився в його рідній школі. Проте він довго не міг впізнати, де він знаходиться, бо школи в нацистській Німеччині були всі однакові. «…У кожній гімназії є зали малювання, коридори і зеленими й жовтими стінами 3 кривими старомодними гачками в них; врешті-решт, те, що «Медея» висить межи 6-А й 6-Б, - ще не доказ, шо я в своїй школі.

Детальніше...

Зарубіжна Література

Copyright © 2009-2017. All Rights Reserved.