Школяр UA

Вольтер

Проблема добра і зла в комедії Вольтера «Простак»

Проблема добра і зла, природи і суті добра і зла - вічна проблема, яка завжди хвилювала поетів і мислителів, серед яких було і Вольтер - видатний французький мислитель і майстер слова. Комедія «Простак» - одне з найдраматичніших творів письменника, в якому він зобразив конфлікт між «сином природи» і «цивілізованим суспільством» і одночасно вирішує питання про те, хто є носієм добра у цьому світі і можливим чи «мале зло» в ім'я «великого блага».

Продовжити

«Простак» Вольтера як дзеркало життя епохи Просвітництва

До якої епохи належить творча діяльність Вольтера? Творчість Вольтера є складовою частиною епохи Просвітництва, яка є філософсько-ідеологічним течією XVIII ст. і позначилася у всіх сферах мистецтва, в тому числі і в літературі. Для епохи Просвітництва були характерними такі завдання: просвіта населення, поширення культури наукового знання, поліпшення життя з допомогою культури.

Продовжити

Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона у повісті «Простак»

Герої повістей Вольтера мандрують світом, бачать різні країни, порівнюють їх, зустрічаються з різними людьми, знайомляться з ними і їхніми поглядами. Філософи і дикуни, монахи і королі, солдати і селяни проходять перед читачем як у калейдоскопі. Поезія і повчання, теорія і описи, характери і думки - все це переплітається у повістях у гармонійне єдине ціле. Все підпорядковане боротьбі з монархією, клерикалізмом, невіглаством.

Продовжити

Образ Кандида

Кандид - вихованець вченого німця, повчального його "теологокосмологоглупологии". Фабульний стержень - пошук К. полюбленої Кунигунды. Учитель К. - доктор Панглосс, буквалистски і з рідкісним педантизмом що наслідує тезу Лейбніца - "все тільки до кращого в цьому самому прекрасному зі світів". Незважаючи на сумні уроки життя, що множаться, Панглосс залишається непоправним оптимістом, у вуста якого вкладені банальності або абсурдні аргументи, що доводять, що навіть лиха і хвороби були для людства благом. К. вважає, що "оптимізм - це пристрасть затверджувати, що все добре, коли насправді все погано". Зі своєю наївністю(К. - втілена простодушність) він не наважується поставити під сумнів проповідь свого гнаного і утискуваного учителя.

Продовжити

Проблема добра і зла в комедії Вольтера «Простодушний» (2)

Проблема добра і зла, природи і суті добра і зла — вічна проблема, яка завжди хвилювала поетів і мислителів, серед яких був і Вольтер — видатний французький мислитель і майстер слова. Комедія «Простодушний»— один з найдраматичніших творів письменника, в якому він зобразив конфлікт між «сином природи» та «цивілізованим суспільством» і одночасно вирішує питання про те, хто є носієм добра на цьому світі, і чи можливим є «мале зло» в ім’я «великого блага». Молодий європеєць, який виріс серед індіанського племені гуронів, повертається до Франції. Простодушний, чесний і прямий, відкритий у своїх думках герой стикається з несправедливістю, цинізмом «цивілізованого» світу. Хоча дія «Простодушного» віднесена до епохи Людовика XIV, Вольтер засуджує феодальні порядки в цілому. Його герой -«природна людина», не зіпсована цивілізацією:. Він багато чого сприймає буквально, не знаючи про численні умовності цивілізованого суспільства, і тому нерідко потрапляє в комічні ситуації.

Продовжити

Проблема добра і зла в комедії Вольтера «Простодушний»

Проблема добра і зла, їхньої природи й сутності - одне з одвічних питань, що здавна змушувало сперечатися філософів, хвилювало багатьох митців і поетів, серед яких і Вольтер, видатний французький мислитель і майстер слова.
Комедія "Простодушний" - один із найдраматичніших творів письменника, в якому він розглядає конфлікт між "сином природи" й "цивілізованим суспільством" і одночасно вирішує питання про те, хто є носієм добра в цьому світі, чи можливе "мале зло" в ім'я "великого блага".

Продовжити

«Я народився вільним, як вітер…» («Простак»)

Просвітництво кінця XVIII —" початку XIX століття називають літературною епохою, що сколихнула літературне життя. Це був початок виникнення сентименталізму як, напряму в літературі, з'явився новий жанр, що продовжує свій розвиток і донині, — це філософська повість. Серед засновників нового жанру був і Вольтер — відомий на той час письменник-гуманіст. Неперевершені за змістом і філософським осмисленням твори Вольтера й досі хвилюють читача, а висловлювання з них увійшли до світової скарбниці афоризмів.

Продовжити

Антирелігійні мотиви у повісті Вольтера «Простак»

Французький просвітитель XVIII століття, Вольтер був запеклим ворогом будь-якої релігії. Він показував у своїх творах лицемірство служителів церкви, їхнє святенництво. Своє ставлення до церкви письменник висловлював у драмах «Магомет», «Орлеанська діва», у філософських повістях, зокрема у повісті «Простак».

Продовжити

Повість Вольтера «Простак», зміст її назви, ідейний і художній зміст

I. Філософська повість як жанр і її творець Вольтер. (Це одночасно і есе, і памфлет, які відповідають на головні запитання життя. Франсуа-Марі Аруе —

Вольтер, автор «Задига», «Кандида» та «Простака».)

II. «Простак» і теорія «природної людини» Жан-Жака Руссо.

1. Герой «Простака» — Гурон. (Дитя природи у цивілізованому світі. Цивілі­зований світ очима дикуна.)

Продовжити

Ідейний зміст повісті Вольтера “Простак”

У 1767 р. Вольтер створює повість “Простак“. Тут вперше у філософській прозі він переносить дію із екзотичних країн до Франції. Людина, яка здатна “сприймати всі предмети в неспотвореному вигляді, гурон за вихованням, француз за народженням опиняється в середовищі французького дворянства та духовенства XVIII ст., де панують беззаконня, шпигунство, доноси, релігійні переслідування, корупція королівської адміністрації. Проводячи Простака через кола пекла, що іменуються цивілізованими стосунками, Вольтер за допомогою усіх відтінків комічного піддає критиці політику, релігію, шлюб, науку. Найголовніші риси головного героя - здоровий глузд і відвертість. Простак робить вчинки, які прийнятні з погляду природи, але суперечать моралі французького суспільства, представники якого вважають його досить дивним і навіть небезпечним. Чим глибше Простак знайомиться з французькою дійсністю, тим драматичнішим стає його конфлікт з нею. Поступово він розуміє, що навіть Біблію, джерело мудрості й добра, використовують як виправдання брехні, лицемірства, фарисейства, релігійних конфліктів. Чиста душа Простака опирається фальші людських стосунків, тоді як інші й не помічають її.

Продовжити

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку