Школяр UA

Вольтер

Повість Вольтера «Простак», зміст її назви, ідейний і художній зміст

I. Філософська повість як жанр і її творець Вольтер. (Це одночасно і есе, і памфлет, які відповідають на головні запитання життя. Франсуа-Марі Аруе —

Вольтер, автор «Задига», «Кандида» та «Простака».)

II. «Простак» і теорія «природної людини» Жан-Жака Руссо.

1. Герой «Простака» — Гурон. (Дитя природи у цивілізованому світі. Цивілі­зований світ очима дикуна.)2. Полеміка про право на вільне віросповідання. (Думки мадемуазель де Сент-Ів про правильність католицької віри. Думки Гурона про право людини на будь-яку віру.) '

3. Гурон і звичаї цивілізованого світу. (Незрозумілі традиції Гурон викриває їх буквальним виконанням: намагання хреститися у річці, нерозуміння шлюбних договорів, які він сприймає як недовіру і доходить висновку, що європейці — безчесні люди.)

4. Тема розбіжності між релігійними конфесіями. (Католики і гугеноти. Не­розуміння причин ворожнечі між ними і висновок про те, що релігія не може зробити людину щасливою.)

5. Думки Гурона про кохання і суспільство. (Наречена гине заради врятуван- ня Гурона. Суспільство клопочеться про дотримання етикету, а не збереження кохання.)

6. Гурон і влада. (Перебування Гурона у Версалі. Викриття державного бюро­кратизму.)

III. Вольтер — наш сучасник. (Зло не у цивілізації чи культурі, не в науці чи мис­тецтві. Зло криється в аморальному устрої суспільства, у відсутності моральних принципів у людей.)

 

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку