Школяр UA

Фізика

Динамометр

Динамометрами (від грец. dynamis — сила і metrеo — вимірювати) називають прилади для вимірювання сили за деформацією пружин внаслідок дії сили

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку