Синтаксис простого речення

Dim lights Embed Embed this video on your site

Зміст уроку:
- види простого речення:
1) за метою висловлювання
2) за інтонацією
3) за будовою граматичної основи
4) за наявністю другорядних членів речення
5) за наявністю всіх членів речення для зрозуміння його змісту
- типи односкладних речень

Copyright © 2009-2017. All Rights Reserved.