Школяр UA

Українська мова

Правопис складних слів

Зміст уроку:
- складні іменники
- складні прикметники
- складні числівники
- складні займенники
- службові частини мови

Читати

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку