Школяр UA

Українська мова

Частка не-, ні- з різними частинами мови

Зміст уроку:
- частка не-, ні- з іменниками
- частка не-, ні- з прикметниками
- частка не-, ні- з займенниками
- частка не-, ні- з дієсловами, дієприкметниками
- частка не-, ні- з прислівниками

Читати

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку