Школяр UA

Українська мова

Лексикологія

Зміст уроку:
- лексичне значення слова (пряме, переносне, конкретне, абстрактне)
- синоніми, омоніми, антоніми, пароніми
- групи слів за походженням
- групи слів за вживанням
- стилістичне забарвлення слова

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку