Школяр UA

Українська мова

Синтаксис простого речення

Зміст уроку:
- види простого речення:
1) за метою висловлювання
2) за інтонацією
3) за будовою граматичної основи
4) за наявністю другорядних членів речення
5) за наявністю всіх членів речення для зрозуміння його змісту
- типи односкладних речень

© 2009-2019 Школяр UA

Натисніть клавішу Enter для пошуку
Натисніть клавішу Enter для пошуку